Osoby odpowiadające w firmach za wybór grupowego programu ubezpieczeń na życie powinny zwracać uwagę na sposób zgłaszania szkód. Jeśli zakres i cena konkurencyjnych ofert są podobne, może być to czynnik decydujący.

>>> Polecamy: Firmy nie rozumieją zasad ubezpieczenia kredytu kupieckiego

Uproszczona procedura

Większość pytanych przez nas towarzystw deklaruje, że proste roszczenia reguluje w ciągu 24 – 72 godzin. Do tych zaliczane są najczęściej: wypłata z tytułu urodzin dziecka czy śmierci członków rodziny. Praktycznie wszystkie zapytane przez DGP towarzystwa czyli: Allianz, Aviva, AXA, Ergo Hestia, Generali, ING, Nordea czy PZU Życie, mają uproszczone – choć w różnym stopniu i zakresie – procedury wypłat. Inne przygotowują się do ich wdrożenia.

– Prowadzimy prace nad uruchomieniem szybkiej ścieżki. Już wdrożona została procedura odnośnie do roszczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – mówi Violetta Godlewska z Warty Życie. Innowacyjnych rozwiązań jest sporo. Procedury niektórych firm przewidują wypłaty na podstawie rozmowy telefonicznej.

>>> Polecamy: W przyszłym roku pojawią się nowe oferty leasingu konsumenckiego

– W sierpniu ubiegłego roku ruszył pilotażowy program, w którym decyzja o wypłacie świadczeń z prostych trzech klauzul: śmierć rodziców, teściów i urodziny dziecka, podejmowana jest w ciągu 24 godzin od zgłoszenia roszczenia na podstawie informacji uzyskanych telefonicznie – mówi Monika Schienke, menedżer zespołu likwidacji szkód w Generali Życie.

Dodaje, że klienci nie muszą przesyłać żadnych dodatkowych dokumentów i praktycznie żadna klauzula nie wymaga osobistego stawienia się w oddziale. Jej firma nie jest wyjątkiem. – Generalnie zgłoszenie żadnego ze świadczeń nie wymaga pojawiania się klienta w biurze naszej firmy – mówi Edyta Gabarska z Nordei Życie.