Firma zamierza nadal konsekwentnie realizować przyjęty w ubiegłym roku plan optymalizacji kosztów. Dzięki tej strategii w 2009 r. firma ograniczyła koszty o 527 mln euro. Podjęte działania pozwalają wyjść spółce obronną ręką ze światowej zapaści gospodarczej. Przychody grupy TNT wyniosły 10,4 mld euro, a zysk operacyjny 648 mln euro. Pierwsze oznaki poprawy koniunktury firma dostrzegła już w III kwartale 2009 r. Nastąpiła wówczas poprawa wyników w dziale zajmującym się przewozem paczek.

- Wyniki operacyjne były stosunkowo dobre. Po raz pierwszy od II kwartału 2008 r. odnotowaliśmy wyższy zysk operacyjny w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Warto jednak zauważyć, że wciąż mieliśmy do czynienia z niższym poziomem aktywności gospodarczej niż w 2006 r. TNT dostrzegło pozytywny rozwój w obszarze produktów systemowych, głównie paczek oraz solidne wyniki działu pocztowego w Holandii. W ciągu całego 2009 r. podejmowaliśmy działania na rzecz redukcji kosztów i poprawy przepływów finansowych. Sprawiło to, że z dotkliwej zapaści gospodarczej wychodzimy wzmocnieni pod względem finansowym i operacyjnym – mówi Peter Bakker, dyrektor zarządzający TNT.

TNT dostrzega pewne oznaki wzrostu ekonomicznego, jednakże zachowuje wobec nich ostrożność i będzie kontynuować politykę kontroli kosztów i koncentracji na przepływach finansowych. Spółka liczy, że wyniki, jakie osiągnie w 2010 r. pod względem liczby przewiezionych przesyłek i odnotowanych zysków będą lepsze, niż w 2009 r.

W dziale Express spodziewany jest jednocyfrowy wzrost liczby przesyłek oraz przyrost ich wagi. Największy wzrost spodziewany jest w ruchu międzynarodowym paczek, zwłaszcza transporcie drogowym w klasie Economy Express. - W IV kwartale 2009 r. i pierwszych tygodniach 2010 r. TNT podjęło konkretne kroki w ramach realizowanej strategii i wizji rozwoju firmy do 2015 r. Wycofaliśmy się z niektórych działań w ramach Europejskich Sieci Pocztowych przy jednoczesnym silnym wejściu we współpracę na rynku niemieckim. Zgodnie z deklaracją rozwijamy 5 strategicznych obszarów, koncentrujących się na paczkach, frachtach, rynkach wschodzących, specjalistycznych rozwiązaniach w zakresie doręczeń oraz rozwoju poczty holenderskiej – dodaje Peter Bakker.

TNT zapewnia szeroką ofertę usług pocztowych i kurierskich na całym świecie. Firma stworzyła sieć efektywnych połączeń transportowych w Europie i Azji i konsekwentnie rozszerza zasięg prowadzonych operacji. Świadczy usługi w ponad 200 państwach (w tym w Polsce) i zatrudnia ok. 160 tys. pracowników. Akcje TNT są notowane na giełdzie w Amsterdamie. Cena akcji oscyluje aktualnie wokół 20 euro.