Eurocash

Analitycy DM BZ WBK obniżyli rekomendację dla spółki Eurocash do „trzymaj” z „kupuj”. Roczną cenę docelową wyznaczyli na poziomie 30 zł prawie o 58 proc. wyższym niż poprzednio, gdy akcje EUROCASH wyceniali na 19 zł. W dniu wydania rekomendacji na zamknięcie sesji za akcje spółki płacono 26,5 zł. W piątek około 10:30 ich cena wynosiła 25,8 zł.

Spółka Eurocash miała 33,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 27,81 mln zł zysku rok wcześniej.Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 41,49 mln zł wobec 35,15 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 2189,22 mln zł wobec 1850,37 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 80,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 65,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 5494,21 mln zł wobec 5049,99 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 37,71 mln zł zysku netto wobec 45,17 mln zł zysku rok wcześniej.
Zarząd Eurocash podjął uchwałę o zawieszeniu oferty publicznej skierowanej do akcjonariuszy Emperia Holding do czasu wydania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgody na przejęcie kontroli nad Emperią, wynika z komunikatu spółki.
"Zarząd spółki Eurocash, za zgodą rady nadzorczej spółki, podjął uchwałę o zawieszeniu oferty publicznej akcji serii K spółki skierowanej do akcjonariuszy spółki Emperia Holding do czasu wydania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji w związku z zamiarem przejęcia Emperii. Spółka ustali nowy harmonogram oferty publicznej akcji serii K Spółki w terminie późniejszym" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Zabrze

Spółka Mostostal Zabrze - Holding (MOSTALZAB) miała 6,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 10,56 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,31 mln zł wobec 16,34 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 264,76 mln zł wobec 272,74 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 9,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 36,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 606,33 mln zł wobec 730,07 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 9,86 mln zł zysku netto wobec 19,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Mondi – Świecie

Raportem z 5 listopada analitycy Beskidzkiego Domu Maklerskiego rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Mondi (SWIECIE). Ich pierwsza zalecenia brzmi „trzymaj ” z wyceną akcji spółki na poziomie 73,2 zł.>>>>

TVN

Obligacji „Senior Notes" TVN o łącznej wartości nominalnej 175 milionów euro zostaną sprzedane po cenie równej 100% wartości nominalnej, i uprawniają do odsetek w wysokości 7,875% rocznie, wynika z warunków emisji przedstawionych przez spółkę.
„Grupa TVN ogłosiła (…) warunki emisji obligacji „Senior Notes" o stałym oprocentowaniu, o łącznej wartości nominalnej 175 milionów euro, z terminem wymagalności w 2018 r. Obligacje „Senior Notes" zostaną sprzedane po cenie równej 100% wartości nominalnej, i uprawniają do odsetek w wysokości 7,875% rocznie, płatnych w półrocznych okresach począwszy od 15 maja 2011 r., z terminem wymagalności w dniu 15 listopada 2018 r." – czytamy w raporcie.

Pamapol

Spółka Pamapol podjęła decyzję o nieprzeprowadzeniu emisji akcji serii C, której celem miało być dokapitakizowanie spółki oraz jej dalszy rozwój, podała spółka w komunikacie. Podmioty należące do Pamapolu zdobyły finansowanie z innych źródeł.
"Zarząd Pamapol podjął uchwałę, w której postanowił nie podejmować czynności wskazanych w uchwale nr 19 walnego zgromadzenia spółki z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Decyzja wynika ze zmiany sytuacji faktycznej, która była podstawą do złożenia przez zarząd wniosku" - czytamy w komunikacie.

ZA Tarnów

Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce (AZOTYTARNOW) miały 13,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 28,20 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 16,33 mln zł wobec 25,75 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 411,39 mln zł wobec 266,77 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 42,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 5,65 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1159,97 mln zł wobec 876,30 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 34,29 mln zł zysku netto wobec 10,94 mln zł straty rok wcześniej.

Marvipol

Spółka deweloperska Marvipol miała 6,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 5,27 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 9,85 mln zł wobec 8,18 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 87,67 mln zł wobec 75,81 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 21,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 14,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 265,64 mln zł wobec 249,04 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 25,11 mln zł zysku netto wobec 10,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp

Spółka informatyczna Comp miała 0,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 2,77 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 0,71 mln zł wobec 3,52 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 48,16 mln zł wobec 51,44 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 6,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 6,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 149,39 mln zł wobec 158,58 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 16,10 mln zł zysku netto wobec 4,40 mln zł zysku rok wcześniej.

Wartość skonsolidowanego portfela zamówień grupy Comp na 2010 r. ma wartość 230 mln zł, poinformowała spółka w raporcie. Wartość jednostkowego backlogu to 185 mln zł.

NTT System

Spółka NTTSystem miała 0,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 1,63 mln zł wobec 0,90 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 118,32 mln zł wobec 114,98 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 7,39 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 2,98 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 374,57 mln zł wobec 349,87 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 7,67 mln zł straty netto wobec 2,93 mln zł straty rok wcześniej.