Kulczyk Oil Ventures

DM BZ WBK po raz pierwszy wydał rekomendację dla walorów spółki Kulczyk Oil Ventures. Zalecenie analityków brzmi „kupuj” z ceną docelową ustaloną na 12 miesięcy na poziomie 2,61 zł. Raport został wydany 3 grudnia. W tym dniu na zamknięcie sesji na warszawskiej giełdzie papiery KOV kosztowały 1,52 zł.

Orco Property Group

Firma deweloperska Orco Property Group (ORCOGROUP) chce wznowić prace przy budowie apartamentowca przy ul. Złotej 44 w styczniu 2011. Spółka zdecydowała, że generalnym wykonawcą projektu będzie włoskie konsorcjum Inso / Consorzio Cooperative Costruzioni, poinformowało Orco w komunikacie.
„Wyłonione ono zostało w konkursie ofert, przeprowadzonym w ostatnich tygodniach przez inwestora. Szybki wybór generalnego wykonawcy oznacza, że prace na Złotej 44 zostaną podjęte w styczniu 2011, co daje szansę na ukończenie elewacji zewnętrznej przed Euro 2012. Generalny wykonawca rozpoczął już przygotowania do podjęcia prac, włączając w to opracowanie projektu wykonawczego, organizację pracy oraz zamawianie materiałów i sprzętu" – czytamy w komunikacie. >>>>

Petrolinvest

Ministerstwo Ropy i Gazu Republiki Kazachstanu przedłużyło kazachskiej spółce Petrolinvestu (PETROLINV) okres poszukiwawczy „Kontraktu Profit" o kolejne dwa lata, poinformowała spółka w komunikacie. „Petrolinvest otrzymał w dniu dzisiejszym decyzję Ministerstwa Ropy i Gazu Republiki Kazachstanu (d. Ministerstwo Energetyki i Zasobów Mineralnych Republiki Kazachstanu) o przedłużeniu obowiązywania okresu poszukiwawczego Kontraktu Profit o kolejne dwa lata" - czytamy w komunikacie.>>>>

PKN Orlen

W raporcie z 8 grudnia analitycy Goldman Sachs utrzymali rekomendację „neutralnie” dla walorów koncernu naftowego PKN Orlen. 12-miesięczna cena docelowa została podniesiona o 3,9 proc. do 56,2 zł z 54,1 zł. W dniu wydania rekomendacji na warszawskiej giełdzie około godz. 10:20 wartość walorów PKNORLEN wynosiła 47,77 zł.

Enea

W raporcie z 7 grudnia analitycy Citigroup podtrzymali rekomendację „trzymaj” akcje spółki energetycznej Enea. Cena docelowa została podniesiona o 16,4 proc. Obecnie analitycy wyceniają akcje ENEA na 22,7 zł, podczas gdy wcześniejsza wycena wynosiła 19,5 zł. W dniu wydania rekomendacji na zamknięcie sesji za akcje ENEA płacono 23,8 zł. W środę około godz. 10:20 akcje energetycznej spółki nadal kosztowały 23,8 zł.

PGE

W raporcie z 7 grudnia analitycy Citigroup ponownie zarekomendowali „kupuj” akcje Polskiej Grupy Energetycznej. Cena docelowa została tylko nieznacznie skorygowana w dół do 26,35 zł z 26,4 zł. W dniu wydania raportu na koniec sesji walory PGE kosztowały 22,3 zł. W środę około godz. 10:25 rynek wycenił akcje spółki na 22,29 zł.

Tauron Polska Energia

Raportem z 7 grudnia analitycy Citigroup rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Tauron Polska Energia. Ich pierwsze zalecenie brzmi „trzymaj” z ceną docelową na poziomie 7,08 zł. W dniu wydania raportu na zamknięcie sesji walory TAURONPE kosztowały 6,63 zł. W środę około godz. 10:25 rynek wycenił walory energetycznej spółki na 6,61 zł.

MOL

W raporcie z 8 grudnia analitycy Goldman Sachs ponownie zalecają „kupuj” akcje węgierskiego koncernu paliwowego MOL. Cena docelowa została podniesiona o 2 proc. do 25100 HUF (około 363 zł) z 24600 HUF. W dniu wydania raportu na warszawskiej giełdzie około godz. 10:30 za akcje MOL płacono 287,1 zł.

MNI, Hyperion

Spółka Hyperion wraz z MNI Telecom oraz MNI Mobile, Długie Rozmowy i Neotel Communications, zawarły umowy kredytów inwestycyjnych oraz kredytu w rachunku bieżącym z działającymi łącznie BRE Bankiem i Bankiem Zachodnim WBK, poinformował Hyperion w raporcie w środę. Łączna wartość kredytów to 240 mln zł, a data zakończenia umowy to 31 grudnia 2017 r.
"Środki pieniężne pozyskane w ramach umowy zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne związane z prowadzoną działalnością, finansowanie bieżące oraz refinansowanie zadłużenia. Zgodnie z postanowieniami umowy spłata kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 15 mln zł upływa w terminie dwóch lat od dnia zawarcia przedmiotowej umowy, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r." - czytamy w raporcie.

Alterco

Firma deweloperska Alterco nabędzie 51% udziałów w spółce Diamentowe Wzgórze za 12,5 mln zł i planuje z innymi udziałowcami tej firmy wspólną inwestycję w Katowicach, poinformowała spółka w komunikacie.
„Strony ustaliły, że kupujący nabędzie 122 451 sztuk udziałów w podniesionym kapitale zakładowym spółki, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy o wartości nominalnej 6 122 550,00 zł, reprezentujących 51% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających do 51% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki, za cenę 12 500 000,00 zł" - czytamy dalej. Zarząd Alterco ma dokonać przydziału 240 tys. sztuk akcji serii D Alterco na rzecz sprzedającego, podano również.

New World Resources

W raporcie z 7 grudnia analitycy Atlantik podnieśli rekomendację dla walorów spółki węglowej New World Resources do „kupuj” z „trzymaj”. Roczna cena docelowa została obniżona o ponad 19 proc. do 291 koron czeskich (około 46 zł) z 361 CZK. W dniu wydania raportu na zamknięcie warszawskiej giełdy walory NEWWORLDR kosztowały 38,2 zł. W środę około godz. 11:25 cena akcji NWR wynosiła 37,5 zł.

Rank Progress

Firma deweloperska Rank Progress (RANKPROGR) przeprowadzi emisję trzyletnich obligacji o łącznej wartości 100 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie.
„Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii C w formie materialnej. Przedmiotem emisji jest 100.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej sto milionów złotych" – czytamy w komunikacie.
Oprocentowanie obligacji jest zmienne tj. równe stawce WIBOR 6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego powiększone o marżę, podała również spółka. „Odsetki będą wypłacane w dniach: 9 czerwca 2011 r., 9 grudnia 2011 r., 11 czerwca 2012 r., 10 grudnia 2012 r., 10 czerwca 2013 r., 9 grudnia 2013 r. Dniem ustalenia praw do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem wypłaty odsetek, co oznacza, że odsetki zostaną wypłacone Obligatoriuszom, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek. Wykup obligacji nastąpi w dniu 9 grudnia 2013 roku" – czytamy dalej.