Wasko

Spółka informatyczna Wasko podpisała z Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji umowę ramową na dostawę i obsługę serwerów, podała spółka w komunikacie. W ramach umowy, obowiązującej przez 24 miesiące, CPI MSWiA może udzielać zamówień do kwoty 20,5 mln zł. Umowa została podpisana w wyniku przeprowadzonego przez CPI MSWiA postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym złożonych zostało 12 ofert, a CPI MSWiA podpisało umowę ramową z 7 wykonawcami.

Sfinks

Spółka restauracyjna Sfinks Polska zawarła ostateczne porozumienie z bankami Raiffeisen, ING Bank Śląski oraz PKO BP, regulujące spłatę zadłużenia spółki, podała spółka w komunikacie. Na mocy porozumienia Sfinks spłaci do końca września br. 65 proc. zadłużenia wobec Raiffeisena, który umorzy pozostałe 35 proc. kwoty. Natomiast ING oraz PKO BP zawieszą na 36 miesięcy termin spłaty należności głównych, pobierając jedynie odsetki. "Strony zawarły porozumienie ostateczne w wykonaniu postanowień porozumienia wstępnego z dnia 27 stycznia 2011 r. oraz w związku z przeprowadzeniem i zakończeniem przez spółkę subskrypcji w ramach emisji akcji serii J Sfinks Polska., z której Sfinks pozyskał kapitał w łącznej wysokości 40.771.643,00 zł. Zgodnie z określonymi w porozumieniu wstępnym zasadami restrukturyzacji zadłużenia Sfinks w ING, PKO i Raiffeisen, wysokość kapitału pozyskanego z subskrypcji akcji serii J spowodowała wejście w życie drugiego wariantu spłaty całkowitego zadłużenia wobec banków wierzycieli, przewidującego zmianę warunków obsługi wierzytelności przez Sfinks wobec każdego z banków" - czytamy w komunikacie. Sfinks dokona także spłaty odsetek od wierzytelności w stosunku do ING i PKO BP naliczonych za okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 lipca 2011 r. w sześciu równych miesięcznych ratach płatnych na rzecz każdego z banków w terminie poczynając od 31 lipca 2011 r.

GTC

Analitycy Ipopema Securities utrzymali rekomendację dla akcji spółki deweloperskiej Globe Trade Centre (GTC) na poziomie "trzymaj - wysokie ryzyko", obniżając jednocześnie 12-miesięczną cenę docelową do 12,6 zł z 27,0 zł, wynika z raportu biura datowanego na 16 września.>>>>  

Cersanit

Analitycy Ipopema Securities obniżyli rekomendację dla akcji spółki Cersanit do "trzymaj - średnie ryzyko" z "kupuj - średnie ryzyko", obniżając jednocześnie 12-mies. cenę docelową do 6,7 zł z 13,3 zł, wynika z raportu biura datowanego na 16 września.>>>>  

NG2 - CCC

W raporcie z 20 września analitycy Deutsche Bank podwyższyli rekomendację dla walorów spółki obuwniczej NG2 – CCC do „kupuj” z „trzymaj”.>>>>  

MLP Group

Deweloper powierzchni magazynowych MLP Group planuje przejęcia w Polsce i Rosji i oddanie do 100 tys. m.kw. powierzchni magazynowej w 2012 r. Tegoroczne inwestycje spółki przekroczą 100 mln zł, wynika z wypowiedzi członka zarządu spółki Radosława Krochty. Zapowiedział on złożenie aktualizacji prospektu emisyjnego, ale spółka z IPO poczeka na poprawę wycen giełdowych. "Złożymy aktualizację prospektu, gdyż ważność dotychczasowego kończy się w połowie października. Giełda jest istotnym elementem naszej strategii, ale nie jesteśmy zdeterminowani. Mamy kilkadziesiąt milionów złotych własnych środków oraz dostęp do finansowania bankowego. IPO w obliczu bardzo niskich wycen giełdowych nie jest zasadne z naszego punktu widzenia. Możemy poczekać, aż będą one satysfakcjonujące, nawet jeśli to potrwa" - powiedział Krochta dziennikarzom. Dodał, że można przyjąć założenie, iż wydatki inwestycyjne na rozwój organiczny w tym roku przekroczą 100 mln zł.

Kernel

Producent spożywczy działający na Ukrainie, Kernel Holding sfinalizował przejęcie rosyjskiego producenta oleju słonecznikowego Russian Oils, poinformował Kernel w komunikacie. "Wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione i w efekcie transakcja została sfinalizowana. Przejęta spółka stała się w pełni zależna od Kernel Holding" – czytamy w komunikacie. W połowie sierpnia Kernel informował, że rosyjska spółka jest wyceniana na 60 mln USD, w tym gotówką zostanie zapłaconych 15 mln USD oraz że transakcja ta została już zaakceptowana przez Komitety Antymonopolowe Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy.

Z.Ch. Police, PGNiG

Zakłady Chemiczne Police dokonały spłaty zobowiązania na rzecz BOŚ z tytułu wykupionej przez bank wierzytelności wobec Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na łączną kwotę ok. 82,6 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. >>>>  

PGE

W raporcie z 21 września analitycy Citigroup podtrzymali rekomendację „trzymaj” dla walorów Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). >>>>  

Tauron Polska Energia

W raporcie z 21 września analitycy Citigroup ponownie zarekomendowali „kupuj” akcje spółki energetycznej Tauron Polska Energia (TAURONPE).>>>>  

Enea

W najnowszym raporcie (z 21 września) analitycy Citigroup podwyższyli rekomendację dla walorów spółki energetycznej Enea do „kupuj” z „trzymaj”.>>>>  

Polnord

Analitycy Raiffeisen, w raporcie z 21 września, podtrzymali rekomendację „kupuj” akcje spółki budowlanej Polnord. >>>>  

Kogeneracja

Analitycy Citigroup, w raporcie z 21 września, podtrzymali zalecenie „kupuj” akcje Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja (KOGENERA).>>>>  

New World Resources

Analitycy J&T Banka, w raporcie z 21 września, podtrzymali rekomendację „kupuj” akcje spółki węglowej New World Resources (NEWWORLDR). >>>>  

Orbis

Orbis zawarł umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki i prawa własności budynku hotelu Bristol w Warszawie za 19,5 mln euro netto - poinformowała spółka w środowym komunikacie. >>>>