Niemieckie zrzeszenie nauczycieli zapytało dwa tysiące pedagogów, co myślą o piśmie ich uczniów. Wynik ankiety okazał się niepokojący. Blisko 80 proc. nauczycieli oceniło, że uczniowie z roku na rok piszą coraz słabiej, to znaczy coraz wolniej i coraz mniej wyraźnie. Zaledwie co trzeci uczeń jest w stanie pisać przez dłużej niż pół godziny. Z ankiety wynika także, iż dziewczynki piszą o wiele lepiej niż chłopcy. Zdaniem nauczycieli lepsze pismo prawie zawsze idzie w parze z lepszymi wynikami w nauce.

Zdaniem ekspertów zanikanie umiejętności ręcznego pisania to wynik braku ćwiczeń i postępującej cyfryzacji. Coraz częściej pisze się bowiem na komputerach. Media w Niemczech przypominają, że w niektórych krajach Europy, na przykład w Szwajcarii albo Finlandii, trwa dyskusja, czy w ogóle nie zrezygnować w szkołach z pisania ręcznego i postawić wyłącznie na klawiatury.

>>> Czytaj też: Budżetówka czy sektor prywatny: gdzie zarobisz więcej?