Wykres 1

Wykres 1

źródło: Materiały Prasowe

W 2014 roku jedynie co piąty respondent OBW był zatrudniony w instytucji publicznej, gdzie mediana wynagrodzeń wynosiła 3 486 PLN. Tymczasem przeciętne wynagrodzenie w sektorze prywatnym wyniosło 4 400 PLN. Okazuje się, że luka płacowa, czyli procentowa różnica pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn, jest wyższa w państwowych firmach. Panie zarabiały tam przeciętnie o 23 proc. mniej od panów. Dla porównania, prywatni przedsiębiorcy płacili kobietom o 17 proc. mniej.

Niższe premie w przedsiębiorstwach państwowych

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń poprosiliśmy respondentów, aby podali informację o wysokości otrzymywanej premii. Okazuje się, że pracownicy firm prywatnych otrzymywali wyższe premie – przeciętnie o 400 PLN brutto. Odsetek osób otrzymujących dodatek do wynagrodzenia był niemal ten sam w obu grupach.

Państwo oferuje stabilniejszą pracę?

Zgodnie z wynikami Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, osoby które znalazły pracę w sektorze państwowym, rzadziej ją zmieniają. Ponad połowa pracowników zatrudnionych u prywatnego przedsiębiorcy przepracowała u niego pięć lat lub mniej. Na wykresie widać wyraźnie, że osoby z długim stażem pracy u aktualnego pracodawcy (powyżej 10 lat) to zazwyczaj pracownicy instytucji państwowych.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.