Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w marcu br. o 8,8 proc. r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 13,4 proc. Produkcja przedsiębiorstw budowlanych wzrosła o 2,9 proc. r/r (oczekiwano wzrostu średnio o 1,9 proc.).

Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews liczy, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała wzrost od 3,2 proc. do 8,6 proc.  r/r przy średniej w wysokości 6,83 proc. (wobec wzrostu o 4,9 proc. r/r w lutym).  

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,0 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub.r. i o 0,8 proc. wyższym w porównaniu z lutym 2015 r." - głosi komunikat. 

>>> Czytaj też: Globalna gospodarka (teoretycznie) powinna teraz kwitnąć. Dlaczego jest inaczej?

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w marcu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W stosunku do marca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 18,4 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 16,9 proc., mebli - o 14,0 proc., urządzeń elektrycznych - o 13,1 proc., artykułów spożywczych - o 10,2 proc., maszyn i urządzeń - o 9,6 proc., wyrobów z metali oraz papieru i wyrobów z papieru - po 9,4 proc." - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 16,5 proc. oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 1,5 proc., podał też GUS.

"W stosunku do marca ub. roku wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne – o 8,7 proc. oraz w zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 6,0 proc., natomiast spadek produkcji wystąpił w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 3,5 proc." - czytamy dalej.

Polska gospodarka się rozwija

Ekonomista, profesor Witold Orłowski, który gości na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach ocenił, że polska gospodarka przyśpiesza. Zwiększa się popyt krajowy, rosną pensje i to, zdaniem eksperta przekłada się na wzrost produkcji przemysłowej. Ekonomista liczy też na wzrost eksportu i podkreśla, że obecnie perspektywy całej polskiej gospodarki są dobre.

Sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym wzrosła o 3 proc. Zdaniem rozmówcy IAR stało się tak między innymi dzięki coraz wyższym zarobkom. Zakupom sprzyjają też spadające ceny i coraz mniejsze bezrobocie.

Według poprzednich danych, za luty, sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym spadła o 1,3 proc., a produkcja przemysłowa wzrosła o 4,9 proc.

Przemysł się rozpędza

Na możliwość zdecydowanej poprawy w przemyśle wskazywał wskaźnik PMI za kolejne miesiące tego roku, który sygnalizował wzrost nowych zamówień krajowych i eksportowych. Dzisiejsze dane potwierdzają te zapowiedzi - komentuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Jak dodaje, mocno rośnie przetwórstwo przemysłowe. W marcu dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu nie obniża górnictwo, które w styczniu i lutym było w fatalnej kondycji. W stosunku do marca 2014 roku wzrost produkcji w tym dziale wyniósł prawie 16 proc., a w porównaniu do lutego br. był wyższy o jedną trzecią. Pomógł w tym zapewne wzrost cen produkcji sprzedanej górnictwa.

Przemysł się rozpędza po relatywnie słabym wzroście w styczniu (1,7 proc.) i nieco lepszym w lutym (4,9 proc.). Jeszcze w styczniu tylko 22 działy przemysłu wykazywały wzrost produkcji. W marcu było ich już 30, spośród 34.
Wszystkie działy o najwyższej dynamice wzrostu związane są z eksportem – m.in. produkcja samochodów, mebli, maszyn i urządzeń, urządzeń elektrycznych. Cieszy zwłaszcza silny wzrost produkcji sprzedanej artykułów spożywczych. W części był on wynikiem przygotowań do większej sprzedaży w związku ze Świętami Wielkanocnymi. Bez wątpienia jednak na dobre wyniki tej branży wpływ miał także eksport. Nasi eksporterzy artykułów spożywczych coraz lepiej radzą sobie z embargiem rosyjskim zwiększając sprzedaż na rynku europejskim, a także coraz śmielej sięgając poza ten rynek - wyjaśnia ekonomistka.

Ruszyło też budownictwo. Wzrost rok do roku wyniósł co prawda tylko 2,9 proc., ale w stosunku do lutego br. było to blisko 30 proc. Wydaje się jednak, że ta branża czeka na uruchomienie środków unijnych na projekty infrastrukturalne, co oznacza, że w II połowie roku może wreszcie odnotuje silniejsze wzrosty.

Dane o produkcji przemysłowej w marcu wskazują, że polska gospodarka ma potencjał, aby w tym roku rozwijać się w tempie wyższym od założonego w budżecie państwa na 2015 r. – na poziomie 3,6-3,7 proc. - zaznacza dr Starczewska-Krzysztoszek.