Zysk operacyjny wyniósł 52,32 mln zł wobec 48,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 467,68 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 415,60 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2015 roku utrzymała się bardzo dobra koniunktura zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach eksportowych. W kraju największą dynamikę zanotował segment systemów aluminiowych oraz segment wyrobów wyciskanych na rynkach eksportowych natomiast wszystkie segmenty, za wyjątkiem segmentu akcesoriów budowlanych znacząco zwiększyły przychody ze sprzedaży. W ujęciu wartościowym największe wzrosty osiągnięto na rynkach brytyjskim, niemieckim, holenderskim, czeskim i Stanów Zjednoczonych. W rezultacie grupa kapitałowa osiągnęła 466 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 52,3 mln zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej oraz 35,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto" - czytamy w komentarzu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 14,92 mln zł wobec 3,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Pod koniec marca  Grupa Kęty prognozowała dla I kwartału br. 455 - 465 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost o 11% r/r), 48 - 50 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego, 69 – 71 mln zł EBITDA oraz 31- 33 mln zł zysku netto, porównywalnie do ubiegłego roku.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. 

>>>> Czytaj też: Grupa Kęty prognozuje wzrost zysku netto o 18 proc. do 201 mln zł w 2015 r.