ACE  

Sprzedaż wolumenowa ogółem Automotive Components Europe (ACE) zwiększyła się o 11,8% w skali roku do 10,2 mln części w I kwartale 2015 r. Osiągnięty wzrost wolumenów będzie miał pozytywny wpływ na wyniki finansowe grupy za I kwartał, podała spółka. >>>>  

PKN Orlen  

PKN Orlen odnotował 756 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKN Orlen bierze pod uwagę akwizycje w segmencie detalicznym w Niemczech i w Czechach oraz w segmencie wydobywczym w Ameryce Północnej, poinformował wiceprezes spółki Sławomir Jędrzejczyk.>>>> 

Dzięki wejściu w życie nowych przepisów o zapasach obowiązkowych, PKN Orlen spieniężył już zapasy o wartości do 300 mln zł, a do końca roku może podwoić tę wartość, poinformował wiceprezes spółki Sławomir Jędrzejczyk.>>>> 

PKN Orlen szuka nabywców dla swoich spółek transportowych w Polsce i w Czechach. Nie prowadzi działań w kierunku połączenia ich w grupę kolejową z innymi podmiotami, poinformował agencję ISBnews wiceprezes spółki Sławomir Jędrzejczyk.>>>>  

Orlen Lietuva 

Orlen Lietuva odnotował 47 mln USD zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 51 mln USD straty rok wcześniej, podał PKN Orlen w prezentacji wynikowej. >>>>  

Unipetrol 

 Unipetrol odnotował 2 003 mln CZK skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 232 mln CZK straty rok wcześniej, podał PKN Orlen w prezentacji wynikowej. >>>>  

Alior Bank, Meritum Bank 

Zarządy Alior Banku i Meritum Banku uzgodniły i podpisały plan połączenia. Realizacja połączenia, które zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego, zależy m.in. od zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i decyzji akcjonariuszy, podał bank. >>>>  

Echo Investment   

Echo Investment odnotowało 405,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 331,10 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Elektrotim  

Elektrotim odnotował 1,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 7,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Famur 

Famur skoncentrowany jest obecnie na finalizacji procesu przejęcia Famaku, ale w przyszłości możliwe są także kolejne akwizycje, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Mirosław Bendzera. >>>>  

Famur pracuje nad rozwijaniem sprzedaży m.in. w Rosji, w Indiach i na Bliskim Wschodzie, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Mirosław Bendzera.>>>>  

Ursus  

Ursus prowadzi rozmowy na temat wejścia na rynki kolejnych, po Etiopii, krajów afrykańskich. Chce także rozpocząć sprzedaż w Kazachstanie i Kirgistanie, poinformował agencję ISBnews prezes Karol Zarajczyk. >>>>  

Altus TFI, SKOK TFI  

Altus TFI planuje sfinalizowanie przejęcia SKOK TFI na 1 czerwca br. Do 30 września br. spółka nie przewiduje realizacji dalszych akwizycji ze środków pozyskanych z emisji serii F, dlatego zamierza przeprowadzić skup do 16,38 mln akcji własnych. Nie więcej niż 1,58 mln akcji zostanie skupione od akcjonariuszy TFI SKOK, poinformował prezes Piotr Osiecki. >>>>   

PZU, Alior Bank  

Największy polski ubezpieczyciel ma wielkie plany dotyczące sektora bankowego. Według informacji „Pulsu Biznesu”, PZU już wkrótce nabędzie 25-proc pakiet Alior Banku. A to dopiero początek przejęć. >>>>  

Farm 51 

The Farm 51 chce, w ramach nowo stworzonego studia Reality51, rozwijać produkcję kontentu i aplikacji w wirtualnej rzeczywistości (VR), poinformował wiceprezes Farm51 Wojciech Pazdur. >>>>  

Tauron 

Akcjonariusze Tauron Polska Energia zdecydowali dziś o przeznaczeniu 262,88 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Marka 

Marka rozpoczęła zapisy na obligacje w ramach I Programu publicznej emisji obligacji i chce pozyskać z ich emisji 2 mln zł. W całym I programie spółka ma zamiar pozyskać w ciągu roku łącznie do 2,5 mln euro na kapitał niezbędny do rozwoju spółki, podała spółka. >>>>  

Dom Development  

Akcjonariusze Dom Development zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 28 maja o przeznaczeniu 55,74 mln zł na dywidendę za 2014 r., co będzie oznaczało wypłatę w wysokości 2,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał ZWZ. >>>>  

Arrinera 

Arrinera przedłużyła przyjmowanie zapisów na do 5 tys. obligacji serii B o łącznej wartości do 5 mln zł do 7 maja, podała spółka. Zapisy rozpoczęły się 7 kwietnia i miały potrwać do dziś. >>>>  

BZ WBK  

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z uchwał podjętych podczas walnego zgromadzenia banku.  >>>> 

Rada nadzorcza Banku Zachodniego WBK powołała na nową kadencję zarząd z Mateuszem Morawieckim jako prezesem, podał bank. >>>>  

Pragma Faktoring  

Pragma Faktoring przydzieliło 10 tys. obligacji serii G o łącznej wartości 10 mln zł, podała spółka. "Zapisy na obligacje serii G złożyło 86 osób" - podano w informacji. Według wcześniejszych informacji, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej każdej obligacji i wynosi 1.000 zł. Obligacje zostaną wykupione w terminie 36 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 23 kwietnia 2018 r. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Alior Bank

Akcjonariusze Alior Banku mają zdecydować o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w łącznej kwocie 337 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 25 maja.>>>> 

Grupa Kęty 

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy łącznie 136,07 mln zł, co daje 14,48 zł na akcję lub 14,41 zł na akcję w sytuacji realizacji przed dniem dywidendy uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich, podała spółka. >>>>  

Grupa Azoty 

Grupa Azoty podpisała umowę kredytu odnawialnego o wartości 1,5 mld zł z konsorcjum w składzie PKO Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK i ING Bank Śląski, podała spółka. Docelowo, grupa planuje pozyskać finansowane w wysokości 2,2 mld zł. >>>>  

SMT 

Akcjonariusze SMT zdecydują o emisji 354,35 tys. akcji serii G skierowanej do 9 akcjonariuszy iAlbatros, spółki zależnej SMT, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 20 maja. Cena emisyjna ma wynosić 28,90 zł. >>>>