Lotos

Lotos

źródło: Bloomberg

Zysk operacyjny wyniósł 267,72 mln zł wobec 17,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 131,49 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 7 176,97 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 11,06 mln zł wobec 93,43 mln zł straty rok wcześniej. 

>>> Czytaj też: Grupa Lotos zwiększyła liczbę stacji paliw do 445

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.