"Transakcja nie będzie mieć wpływu nasze wyniki finansowe kolejnych okresów, gdyż jej wynik został odzwierciedlony już w drugim kwartale tego roku" - czytamy w komunikacie.

W wyniku transakcji Groclin wzmacnia pozycję płynności finansowej oraz optymalizuje koszty operacyjne poprzez ich redukcje rocznie o kwotę blisko 2 mln zł zaczynając od 2016 roku, podano także.

Groclin podał, że transakcja ta jest kolejnym krokiem w procesie restrukturyzacji prowadzącym do optymalnej liczby fabryk w Polsce (maksymalnie 2). Do końca tego roku działalność operacyjna wraz z produkcją z Nowej Soli zostanie przeniesiona do fabryk w Użgorodzie i Dolinie zlokalizowanych na Ukrainie.

Na początku lipca br. Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls. Na skutek przeprowadzonej transakcji podstawowym przedmiotem działalności Groclinu zostanie biznes poszyciowy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r.