Jednocześnie firma zapowiada kontynuację przejęć i prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami z branży IT, w tym finalizuje podpisanie drugiego listu intencyjnego ze spółką IT z przychodami na poziomie 70 mln zł.

"Firma z którą rozmawiamy, posiada rozwiązania optymalizacji sprzedaży dla sieci handlowych z zakresu Internet of Things (chodzi o aplikację i oprogramowanie analizujące fizyczne zachowanie klientów w sklepach). Wiele sieci handlowych w Polsce oraz na całym świecie jest zainteresowanych tymi rozwiązaniami. Technologia, której autorem jest przejmowana spółka, może być z powodzeniem wdrażana zarówno w małych sieciach handlowych jak i u globalnych graczy. Obecnie przeprowadzamy również due diligence związany z międzynarodowymi kwestiami patentowymi tych rozwiązań. Liczymy, że do końca roku zamkniemy transakcję" - powiedział ISBnews Czapla.

Obok wejścia w dynamiczny segment Internet of Things, Indata rozmawia o potencjalnych akwizycjach z kilkoma kolejnymi firmami, wśród nich jest producent oprogramowania dla firm oraz firma wdrożeniowo-doradcza z obszaru IT.

"Chcemy kontynuować strategię akwizycyjną, co pozwoli na szybki wzrost skali i rozwój kompetencji. Podpisanie drugiego listu intencyjnego na przejęcie firmy IT z przychodami na poziomie 70 mln zł już finalizujemy. Z powodu przesunięcia w czasie projektów IT współfinansowanych ze środków unijnych nie zrealizowaliśmy zaplanowanych celów budżetowych na I półrocze 2015 oraz byliśmy zmuszeni odwołać podaną prognozę wyników finansowych i ofertę publiczną. Nadal jednak nasza strategia będzie opierała się na rozwoju poprzez akwizycje i podpisanie listów intencyjnych jest tego potwierdzeniem. Przejęcia zamierzamy finansować ze środków własnych lub emisji akcji. Nie wykluczam również emisji obligacji. Jeśli akwizycje dojdą do skutku wpiszą się ponadto w nasze plany reorganizacyjne, w efekcie których w ramach Indata Software będą funkcjonować trzy kluczowe filary: produkcja oprogramowanie, IT solutions i segment innowacyjnych rozwiązań" - wskazał prezes Indata.

Spółka poprosi w najbliższym czasie akcjonariuszy o poparcie tych planów i głosowanie na najbliższym walnym w sprawie emisji akcji.

"Chcemy zaproponować widełkowe podwyższenie kapitału, w zależności od ostatecznych parametrów planowanych akwizycji" - powiedział Czapla.

Grupa Indata Software jest holdingiem spółek informatycznych z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Indata Software jest czołowym dostawcą systemów informatycznych w Polsce. Prowadzi głównie działalność związaną z realizacją dedykowanych rozwiązań informatycznych (usługi software house) dla przedsiębiorstw, jak również implementacją autorskich narzędzi informatycznych na zlecenia klientów. Jej działalność obejmuje także usługi outsourcingu IT, hostingu i usług z obszaru marketingu interaktywnego. Spółka w 2015 roku przeszła na GPW z NewConnect.