Cena za 100% akcji Doktor Leks wynosi 17,2 mln zł. Zapłata za akcje zostanie sfinansowana ze środków własnych Delko.

Zarząd Delko ocenia, że akwizycja zwiększy roczne przychody Grupy Kapitałowej Delko o ok. 44 mln zł, podano w komunikacie.

"Podpisana umowa jest konsekwencją strategii Grupy Kapitałowej Delko, która obok rozwoju organicznego uwzględnia również rozwój poprzez akwizycje, które umacniają pozycję grupy w skali kraju. W ocenie zarządu przejęcie kontroli nad Doktor Leks i Delko Esta Sp. z o.o. da GK Delko możliwość rozwoju hurtowni samoobsługowych na terenie całego kraju oraz rozwoju w kierunku zaopatrzenia instytucji i podmiotów z segmentu HoReCa" - czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży spółki Doktor Leks w obszarze dystrybucji wyniosły w 2014 r. 58 mln zł. Spółka osiągnęła w tym segmencie zysk brutto w wysokości 1,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży spółki Delko Esta Sp. z o.o. z działalności dystrybucyjnej wyniosły w 2014 r. 31,5 mln zł. Spółka osiągnęła na tej działalności zysk brutto w wysokości 0,7 mln zł.

Spółka Doktor Leks prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną kosmetyków, środków czystości, chemii gospodarczej i higieny na terenie zachodniej i południowej Polski.