"W ciągu najbliższych 2 lat spodziewamy ogłoszenia przynajmniej kliku dużych przetargów na uruchomienie lub rozbudowę systemów rowerowych, których łączna wartość według naszych szacunków przekroczy 100 mln zł" - powiedział prezes Nextbike Polska Tomasz Wojtkiewicz, cytowany w komunikacie.

Nextbike Polska powiększy lubelski system o 47 stacji - w tym po raz pierwszy na świecie zastosuje 2 stacje bezobsługowe - i 461 rowerów, w tym 20 rowerków dla dzieci.

W październiku br. spółka CAM Media zmieniła nazwę na LARQ. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. Filarami biznesu grupy są Nextbike Polska - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych, Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej oraz Brand24 - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie.