Lotos 

Akcjonariusze Grupy Lotos zmienili skład rady nadzorczej IX kadencji. >>>>  

Exalo Drilling, PGNiG  

Akcjonariusze spółki Exalo Drilling powołali do zarządu Longinę Ruszczyk-Czajor oraz Piotra Gliniaka na członków zarządu, podało PGNiG. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Exalo Drilling podjęło uchwały o zmianach w zarządzie spółki. Do zarządu spółki powołani zostali: Longina Ruszczyk-Czajor na członka zarządu oraz Piotr Gliniak na członka zarządu" - czytamy w komunikacie.

SMT 

SMT planuje m.in. przeznaczenie kwot: 31,5 mln zł na skup akcji, ok. 49,5 mln zł na spłatę wybranych długoterminowych zobowiązań, ok. 23,3 mln zł na zakup akcji spółki zależnej iAlbatros, czy ok. 20 mln zł na finansowanie inwestycji na podstawie ramowego planu finansowania działalności operacyjnej i długoterminowego finansowania, podała spółka. 

iAlbatros z grupy SMT 

iAlbatros - spółka zależna SMT - podniosła prognozy finansowe na lata 2016-2019, podała spółka. Zysk netto w 2016 ma wynieść 6,2 mln zł (wobec 4,2 mln zł wcześniej) i wzrosnąć w 2019 do 37 mln zł (wobec 28 mln zł wcześniej). >>>>  

PKN Orlen 

PKN Orlen odnotował wzrost zysku EBITDA liczonego metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") do 1 866 mln zł w IV kw. 2015 r. (przed odpisem aktualizującym) wobec 1 260 mln zł rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

PKN Orlen planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 4,8 mld zł na 2016 r. w wariancie bazowym, podała spółka. >>>>  


PKN Orlen zwiększył zadłużenie netto o 1,1 mld zł kw/kw do 6,8 mld zł w IV kwartale br., podała spółka >>>>  

PKN Orlen rozmawia w sprawie kolejnych spotowych dostaw ropy z Arabii Saudyjskiej i pierwszej dostawy z Iranu, rozgląda się także na innych rynkach, poinformował wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.>>>>  

PKN Orlen zakłada ok. 100 mln zł wpływu na EBITDA dzięki sześciu miesiącom funkcjonowania bloku parowo-gazowego we Włocławku w II poł. 2016 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk. "Zawsze zakładaliśmy, że będzie poprawa relacji cen gazu w stosunku do cen energii i taka sytuacja miała miejsce w IV kw. ub.r. Szacujemy, że to nam poprawiło tę różnicę o 55 zł/MWh" - powiedział Jędrzejczyk podczas konferencji prasowej. "Jednak wiemy, że ten rynek jest zmienny, więc na potrzeby analiz i prognoz założyłbym kwotę rzędu 100 mln zł a drugie półrocze wpływu EBITDA z tytułu uruchomienia elektrociepłowni we Włocławku" - dodał.

PKN Orlen szacuje wpływ podatku od handlu detalicznego na od kilkunastu do ponad 200 mln zł, w zależności od zakresu objętej nim sprzedaży. Spółka ocenia, że podatek nie zmieni konkurencyjności na rynku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.

Bloober Team, iFun4all 

Bloober Team - jako jedyny wspólnik spółki iFun4all - podjął decyzję w sprawie jej przekształcenia w spółkę akcyjną oraz przeprowadzenia procesu zmierzającego do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku NewConnect, podała Bloober Team. "W najbliższym czasie spółka podejmie wszelkie czynności prawne oraz faktyczne w celu realizacji zasygnalizowanych zamierzeń, w szczególności ustali precyzyjne warunki oraz zasady IPO, a także zainicjuje na poziomie iFun4all właściwe działania korporacyjne dające formalne podstawy do przeprowadzenia IPO oraz rozpocznie proces opracowania niezbędnych dokumentów informacyjnych" - czytamy w komunikacie.

eCard  

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił wykluczyć akcje eCard z obrotu giełdowego z dniem 2 lutego, podała giełda.  >>>> 

Fortuna 

Fortuna Entertainment Group N. V. (FEG) przewiduje poziom przyjętych zakładów za rok 2015 w wysokości 845 mln euro, czyli o 7% więcej w porównaniu z opublikowaną wcześniej prognozą (790 mln euro). Wskaźnik EBITDA grupy za rok 2015 będzie o 3-6% niższy r/r (poprzednia prognoza: o 25-30% mniej r/r). Poprawę EBITDA wobec wcześniejszych szacunków FEG tłumaczy wysokimi marżami, szczególnie w czwartym kwartale roku 2015 oraz "dużym objętościom zakładów".

Apator 

Apator szacuje skonsolidowane przychody na poziomie 769,4 mln zł, skonsolidowaną EBITDA 112,3 mln zł i skonsolidowany zysk netto 64,8 mln zł w 2015 roku, podała spółka. Z kolei na 2016 rok prognozuje skonsolidowane przychody ogółem na poziomie 850 mln zł i skonsolidowany zysk netto w wysokości 80 mln zł. >>>>  

Plaza Centers    

Rada dyrektorów Plaza Centers powołała Dori Kerena na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa spółki (CEO) oraz Yitshaka (Izzie) Eliasa na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych (CFO) od 1 kwietnia br., podała firma. Dori Keren obejmie funkcję prezesa Plaza Centers od 1 stycznia 2017 r. "Po tym, jak z sukcesem prowadził działalność firmy w Polsce, największym pod względem wartości kraju, w jakim obecna jest Plaza, Dori jest na właściwej pozycji, aby poprowadzić spółkę w przyszłość, zapewniając istotny stopień stabilności i kontynuacji" - skomentował przewodniczący rady dyrektorów Ron Hadassi, cytowany w komunikacie.

Lokum Deweloper 

Lokum Deweloper oddał do użytku III etap osiedla Lokum da Vinci obejmujący 90 mieszkań, poinformowała spółka. "Lokum da Vinci to jeden z projektów cieszących się największym zainteresowaniem klientów. Potwierdzają to wyniki sprzedaży trzeciego etapu - w zaledwie dziewięć miesięcy od wprowadzenia do oferty niemal wszystkie mieszkania zostały wykupione" - powiedział prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie.

PKP Cargo 

PKP Cargo podpisało z Tauron Wydobycie umowę na przewóz 8,5 mln ton węgla w latach 2016-2017 za łącznie 142,3 mln zł brutto, podała spółka. Umowa została podpisana pod koniec 2015 roku i jest przedłużeniem dotychczasowej współpracy, trwającej od 2012 roku. Na jej podstawie przewoźnik dostarczy przez dwa lata 8,5 mln ton węgla z zakładów górniczych Grupy Tauron do jej elektrowni i elektrociepłowni oraz do innych odbiorców. PKP Cargo obsłuży także bocznice kolejowe przy zakładach Taurona w Tychach, Katowicach i Bielsku-Białej, podano w komunikacie. Wcześniej PKP Cargo w wyniku wygranego przetargu przedłużyło o 12 miesięcy obsługę dostaw węgla energetycznego do warszawskich elektrociepłowni PGNiG Termika. W ciągu roku grupa przetransportuje w ramach tej umowy ponad 1,7 mln ton węgla. "Grupa PKP Cargo realizuje blisko 60% przewozów kolejowych węgla kamiennego w Polsce. Od lat jesteśmy partnerem branży górniczej i energetycznej. Chcemy to partnerstwo umacniać, oferując naszym klientom coraz lepszą obsługę logistyczną" - powiedział członek zarządu PKP Cargo ds. handlowych Jacek Neska, cytowany w komunikacie.

Pekaes 

Pekaes rozpoczął współpracę z Italsempione, włoską firmą logistyczną specjalizującą się w międzynarodowych przesyłkach drobnicowych, poinformowała spółka. >>>>  

GTC 

GTC Wilson Park - spółka w 100% zależna od Globe Trade Centre (GTC) sfinalizowało zakup budynku biurowego Pixel w Poznaniu, podało GTC. Cena netto za nieruchomość oraz inne prawa i aktywa ruchome objęte umową wynosi 32,22 mln euro. "W wykonaniu przedwstępnej umowy kupna zawartej w dniu 22 grudnia 2015 r. pomiędzy kupującym oraz Pixel1 sp. z o.o. (sprzedający) […] sprzedający i kupujący w dniu 28 stycznia 2016 r. podpisali ostateczną umowę kupna nieruchomości, na której posadowiony jest budynek biurowy Pixel w Poznaniu" - czytamy w komunikacie.

ZM Ropczyce 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Zakładów Magnezytowych Ropczyce na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, określającą wysokość straty podatkowej emitenta za 2008 rok w kwocie 2,29 mln zł, podała spółka. "Zarząd Zakładów Magnezytowych 'Ropczyce' S.A. nie zgadza się z przedmiotowym wyrokiem i będzie on przedmiotem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego" - czytamy w komunikacie.

Polwax 

Polwax szacuje, że osiągnął 280,7 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, 34,2 mln zł EBITDA i 23,8 mln zł zysku netto w ub.r., podała spółka. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach spółka przedstawi w jednostkowym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany 1 marca 2016 roku, czytamy w komunikacie. W 2014 r. Polwax odnotował 22,41 mln zł jednostkowego zysku netto i 258,18 mln zł przychodów.