"Zarząd Giełdy postanowił:

- na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku spółki o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, zawiesić obrót akcjami spółki oznaczonymi kodem 'PLPPWK000014', od dnia 12 lutego 2016 r. do dnia 24 lutego 2016 r. (włącznie); a ponadto 

- na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy zarząd Giełdy postanowił, że:

1. zlecenia maklerskie na akcje spółki, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 11 lutego 2016 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;

2. w okresie zawieszenia obrotu akcjami, zlecenia maklerskie na akcje spółki nie będą przyjmowane" - czytamy w komunikacie.

Lark Europe S.A. to dystrybutor elektroniki użytkowej i producent nawigacji samochodowych. Spółka notowana jest na GPW od stycznia 1996 r., wcześniej jako MIT Mobile Internet Technology.