"Dzisiejsza decyzja ratingowa odzwierciedla ekspozycję CEZ na środowisko słabnących cen energii" - czytamy w komunikacie.

Przedłużający się okres niskich cen będzie miał wpływ na CEZ, ponieważ działalność wytwórcza zależna od cen rynkowych stanowi ok. 50% EBITDA spółki, wskazał Moody's.

Przegląd ratingów CEZ odzwierciedla ryzyko, że wskaźniki spółki mogą obniżyć się poniżej zaleceń agencji dla obecnego poziomu tych ratingów, podkreślono także.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.