"Zarząd Orange Polska podjął uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2015, na podstawie której będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy Orange Polska przyjęcie propozycji wypłaty dywidendy gotówkowej w wysokości 0,25 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

 Zarząd zaproponuje walnemu zgromadzeniu Orange Polska, następujące terminy dotyczące dywidendy:
- dzień ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień "D") - 22 czerwca 2016 r.,
- dzień wypłaty dywidendy (tzw. dzień "W") - 7 lipca 2016 r., podano także.

Z zysku za 2014, podobnie jak za rok 2013 Orange Polska wypłaciło 0,50 zł dywidendy na akcję.

W I-IV kw. 2015 r. Orange Polska miało 254 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 535 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk jednostkowy Orange Polska SA wyniósł 257 mln zł w I-IV kw. 2015 wobec 567 mln zł rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).