Erbud 

Konsorcjum Erbudu i P.W. EBUD-Przemysłówka podpisało umowę z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu na budowę składu materiałowego w Pile o łącznej wartości netto 93,48 mln zł, podała spółka. Udział Erbudu to 51,41 mln zł netto. "Przedmiot kontraktu budowa wielkopowierzchniowego, wielobranżowego składu materiałowego Skład Piła - Zadanie 55105 Miejsce wykonywania kontraktu Al. Powstańców Wielkopolskich, Piła; Terminy realizacji 12.04.2016-30.04.2017" – czytamy w komunikacie.

Wawel 

Konsorcjum Erbudu i P.W. EBUD-Przemysłówka podpisało umowę z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu na budowę składu materiałowego w Pile o łącznej wartości netto 93,48 mln zł, podała spółka. Udział Erbudu to 51,41 mln zł netto. "Przedmiot kontraktu budowa wielkopowierzchniowego, wielobranżowego składu materiałowego Skład Piła - Zadanie 55105 Miejsce wykonywania kontraktu Al. Powstańców Wielkopolskich, Piła; Terminy realizacji 12.04.2016-30.04.2017" – czytamy w komunikacie. 

Ferrum 

Ferrum Marketing, spółka zależna Ferrum, zawarła umowę ramową dotyczącą realizacji na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zamówień na dostawy materiałów hutniczych na lata 2016 – 2018, podała spółka. Maksymalna wartość netto umów wykonawczych zawartych w ramach realizacji umowy ramowej nie przekroczy łącznej kwoty ok. 82 mln zł. „Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień na dostawy materiałów hutniczych w zakresie części zamówienia obejmujących: blachy ze stali konstrukcyjnych, rury ze stali kwasoodpornych, rury z powłoką izolacyjną, rury stalowe precyzyjne oraz rury zgrzewane, które mogą zostać udzielone w okresie jej obowiązywania. Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia przy tym zamawiającego prawa zamawiania dostaw oraz usług od osób trzecich" – czytamy w komunikacie.

Alior Bank 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku sporządzony w związku z ofertami publicznymi do 800 tys. niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Banku oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst, podała instytucja.>>>>  

Alior Bank zaoferuje do 150 tys. obligacji serii P1A o łącznej wartości do 150 mln zł, podała instytucja. Zapisy na obligacje będą przyjmowane w okresie od 14 do 28 kwietnia.>>>>  

ZA Puławy 

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydują o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 rok wysokości 200,71 mln zł tj. 10,50 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 10 maja. >>>>  

Polwax 

Akcjonariusze Polwax zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 10,77 mln zł, czyli 1,06 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

Orange Polska 

Akcjonariusze Orange Polska podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,25 zł na jedną akcję, podała spółka.>>>>  

Grupa Lotos 

Skarb Państwa, jako akcjonariusz Grupy Lotos, powołał Marcina Adama Jastrzębskiego do rady nadzorczej spółki na okres IX wspólnej kadencji z dniem 12 kwietnia br., podał Lotos.>>>> 

Karuzela zmian kadrowych nabiera tempa. Rada nadzorcza spółki Lotos podjęła decyzję o odwołaniu ze stanowiska prezesa Pawła Olechnowicza. Z koncernem pożegnali się też dwaj wiceprezesi.>>>> 

mBank   

Wiceprezes mBanku ds. finansów Jörg Hessenmüller złożył rezygnację ze swojej funkcji, a z początkiem lipca obejmie stanowisko dyrektora ds. strategii i rozwoju Grupy Commerzbanku, podała instytucja.>>>>  

Unimot 

Zarząd Unimot rekomenduje przeznaczenie 30% (3,78 mln zł) zysku netto na dywidendę, poinformowała spółka. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję stanowić będzie 0,68 zł, podano również.>>>>  

Unimot wypracował 12,6 mln zł zysku netto w 2015 r. wobec 3,8 mln zł zysku rok wcześniej, a przychody wzrosły odpowiednio do 1,4 mld zł z 666 mln zł, poinformowała spółka.>>>> 

PEManagers 

Rada nadzorcza Private Equity Managers (PEManagers) pozytywnie oceniła wniosek w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, zgodnie z którym zarząd zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 49,03 mln zł na wypłatę dywidendy, a 25,06 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>> 

OT Logistics 

Zarząd OT Logistics rekomenduje przeznaczenie 9,99 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę na rzecz akcjonariuszy spółki na poziomie 7 zł za jedną akcję, podała spółka.>>>> 

BGŻ BNP Paribas 

Strategia rozwoju Banku BGŻ BNP Paribas na lata 2016-2018, przyjęta przez zarząd i radę nadzorczą, zakłada zdobycie na koniec okresu objętego planem ponad 5% udziału w rynku kredytów i depozytów, obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do ok. 55% oraz zwiększenie ROE do ok. 10%, podała instytucja.>>>> 

PCC Intermodal, Lotos

PCC Intermodal podpisała z Lotos Kolej umowę dotyczącą realizacji przewozów kolejowych w okresie kwiecień 2016 - marzec 2018 za szacunkowo 72,21 mln zł, podała PCC Intermodal.>>>> 

PBKM

Cena akcji oferowanych w ofercie publicznej Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) ustalona została na 47 zł za akcję, a liczba akcji oferowanych na 1 200 000 szt., podała spółka.>>>>  

Rubicon Partners 

Rubicon Partners wyemituje obligacje serii I o wartości nominalnej 20,3 mln zł oraz obligacje serii J o wartości nominalnej 6,3 mln zł, podała spółka. Obie serie zostaną przydzielone 14 kwietnia. "Obligacje są emitowane w celu refinansowania obligacji serii H. Termin wykupu Obligacji ustalony został na dzień 14 kwietnia 2017 r." - czytamy w komunikacie. Obligacje są oprocentowane na poziomie WIBOR 3M + marża w wysokości 0,5% z kwartalnym okresem odsetkowym. Obligacje serii J są zabezpieczone min. zastawem na papierach wartościowych, zaś obligacje serii I nie są zabezpieczone.

Budimex 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z Budimeksem umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku od Wronczyna do węzła Kościan Południe. Wartość umowy to prawie 360 mln zł brutto (292,1 mln zł netto).>>>> 

Zamet Industry 

Zamet Industry podpisała z ThyssenKrupp Industrial Solutions umowę na wykonanie i dostarczenie konstrukcji stalowej do cementowni w Niemczech. Szacunkowa wartość kontraktu wynosi 4,5 mln euro, podała spółka.>>>> 

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło z Grupą Azoty umowę na sprzedaż paliwa gazowego, obowiązującą do września 2019 roku. Wielkość dostaw w całym okresie obowiązywania umowy może wynieść łącznie nawet 4,5 mld m3 gazu, a wartość kontraktu szacuje się na ok. 3,3 mld zł, podało PGNiG.>>>> 

PGNiG, Tauron Polska Energia  

Inwestycja Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz Taurona Polskiej Energii w Stalowej Woli będzie kontynuowana, ale w nowej formule finansowania, poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak.>>>>   

Biuro Inwestycji Kapitałowych

Biuro Inwestycji Kapitałowych i Belancor (sprzedający) podjęli decyzję o zawieszeniu oferty publicznej spółki. Głównym powodem było zbyt wysokie dyskonto, jakiego oczekiwali inwestorzy uczestniczący w procesie book-buildingu, podała spółka. BIK rozważy powrót do IPO w sytuacji lepszej koniunktury na rynku.>>>> 

Grupa Kęty 

Grupa Kęty rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 125,73 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, podała spółka. Akcjonariusze podejmą decyzję w tej sprawie na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 maja.>>>> 

Best 

Inwestorzy złożyli zapisy na obligacje serii L3 spółki Best w pierwszym dniu zapisów w liczbie większej od łącznej liczby oferowanych, podała spółka. Okres przyjmowania zapisów na obligacje serii L3 został zatem skrócony do 13 kwietnia z 22 kwietnia planowanego wcześniej.>>>> 

PKM Duda 

Zarząd PKM Duda podjął decyzję w sprawie połączenia ze spółkami zależnymi: Centrum Mięsne Makton, Polskim Koncernem Mięsnym Tucz oraz Polska Wołowina, poinformowała spółka.>>>>  

Unified Factory 

Unified Factory zapowiada umacnianie pozycji w krajach, w których zrealizowało wdrożenia w 2015 roku, szczególnie na rynku czeskim, niemieckim oraz irańskim, poinformował prezes Maciej Okniński. Spółka zrealizuje kolejne wdrożenia na rynku czeskim, gdzie klientem będzie jedna z największych firm zajmujących się udzielaniem pożyczek konsumenckich.>>>> 

LC Corp  

Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o wypłacie 80,56 mln zł dywidendy, co da wypłatę w wysokości 0,18 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

Ailleron 

Software Mind - spółka należąca do grupy kapitałowej Ailleron - podpisała porozumienie z Emirates National Bank of Dubai (Emirates NBD) o rozpoczęciu współpracy w zakresie wdrożenia platformy LiveBank w Emirates NBD w Dubaju - jednym z największych banków na Bliskim Wschodzie, podał Ailleron.>>>>   

Stalprodukt 

Stalprodukt podjął uchwałę dotyczącą propozycji podziału zysku za 2015 rok, w tym wypłaty dywidendy 3,00 zł brutto na jedna akcję, podała spółka. >>>> 

KGHM 

Zarząd KGHM Polska Miedź zakończył negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi. Uzgodniono średni wzrost stawek osobistego zaszeregowania o 77 zł, podała spółka.>>>> 

Projprzem 

Projprzem uważa, że cena 8,50 zł, zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez grupę Immobile na akcję spółki, znacznie odbiega od wartości godziwej i jest niższa od wartości księgowej na jedną akcję.>>>> 

X-Trade Brokers Dom Maklerski

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez X-Trade Brokers Dom Maklerski w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji serii A przez sprzedającego XXZW Investment Group z Luksemburga oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, podał urząd.>>>> 

Cash Flow

Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpłynął wniosek Cash Flow o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją KNF o bezterminowym wykluczeniu akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym na GPW >>>>  

Idea Bank

Idea Bank zawarła ze spółką LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie (LC Corp) umowę, na podstawie której zobowiązał się nabyć 3 765 akcji zwykłych imiennych Getin Leasing (GL), stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, podał bank. Cenę ustalono na 184,55 mln zł plus 49,99% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GL za rok obrotowy 2016.>>>> 

i2 Development

Cena emisyjna i2 Development w pierwotnej ofercie publicznej została ustalona na 20 zł za akcję, podała spółka.>>>>