"Z zastrzeżeniem spełnienia warunków dywidendy: 1) dzień dywidendy ustala się na 30 września 2016 r. 2) PKO Bank Polski w 2016 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2015 r. w wysokości 1,00 zł brutto na jedną akcję; 3) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 grudnia 2016 r." - czytamy w projekcie uchwały.

"Podział zysku w sposób określony w ust. 1 następuje pod warunkiem, że do dnia 8 grudnia 2016 roku (włącznie) spełnią się łącznie następujące warunki:
1) PKO Bank Polski S.A. nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego przez bezpośrednie lub pośrednie nabycie pakietu akcji ani nie nabędzie uprawnienia i nie zaciągnie obowiązku takiego przejęcia kontroli, oraz
2) nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych PKO Banku Polskiego S.A., które - według poziomu wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych w sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego S.A. za 3. kwartał 2016 r. - spowodowałoby brak możliwości wypłaty dywidendy w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi i zaleceniami nadzorczymi (spełnienie się obu warunków łącznie dalej jako 'spełnienie warunków dywidendy')" - czytamy dalej.

W przypadku braku spełnienia warunków dywidendy, 3 750 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy, a 71,14 mln zł - na kapitał rezerwowy, podano także.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)