Wittchen   

Wittchen odnotował 6,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2016 r. wobec 8,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Enea 

Enea odnotowała 169,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 153,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Enea spodziewa się spadku produkcji energii elektrycznej w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE) wobec wcześniej oczekiwanego wzrostu, co wpłynie negatywnie na perspektywę wyników segmentu, podała spółka.>>>> 

Enea planuje łącznie 362 mln zł oszczędności w wyniku działań optymalizacyjnych w 2016 r., poinformował prezes Mirosław Kowalik.>>>> 

Enea kończy prace nad nową strategią i przedstawi ją w ciągu kilku najbliższych tygodni, poinformował prezes Mirosław Kowalik. >>>> 

Enea analizuje możliwości akwizycji bloków energetycznych, w tym elektrowni w Połańcu, poinformował prezes Mirosław Kowalik. Jedną z możliwości jest także zaangażowanie w budowę bloku C w Ostrołęce, realizowaną przez Energę. >>>>  

Bogdanka 

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował 20,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 42,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Produkcja węgla netto Lubelskiego Węgla Bogdanka wzrosła o 2,6% r/r do 1 950 tys. ton w II kw. 2016 r., podała spółka. >>>>  

Lubelski Węgiel Bogdanka podtrzymuje cel produkcji 8,5-9 mln ton węgla w 2016 r., chce utrzymywać zapasy na poziomie 150-250 tys. ton, poinformował prezes Krzysztof Szlaga. >>>>  

Lubelski Węgiel Bogdanka nie planuje zwiększania produkcji w kolejnych latach ze względu na brak perspektywy zwiększania się popytu, poinformował prezes Krzysztof Szlaga. >>>> 

LWBogdanka nadal rozmawia z potencjalnymi odbiorcami węgla na Ukrainie, jednak dotychczasowa sprzedaż jest niewielka, poinformował prezes Krzysztof Szlaga.>>>> 

Pekaes 

Pekaes odnotował 5,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 5,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ZPC Otmuchów  

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów odnotowały 37,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Kogeneracja 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 111,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 92,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ABC Data 

ABC Data odnotowała 2,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 13,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ABC Data zwiększyło udział w rynku dystrybutorów IT w Polsce do 23% w I połowie 2016 r. i jest to najlepszy wynik w historii spółki, poinformowała prezes Ilona Weiss. Spółka nie wyklucza także dalszych akwizycji. >>>>   

X-Trade Brokers 

X-Trade Brokers odnotował 23,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 51,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Unibep 

Unibep odnotował 13,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 9,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień Unibepu na rok bieżący wynosi ok. 1,4 mld zł, poinformował prezes Leszek Marek Gołąbiecki.>>>>  

Briju 

Briju odnotowało 13,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 9,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Murapol  

Murapol Projekt - spółka zależna Murapolu - zawarł przedwstępną umowę nabycia nieruchomości w Warszawie przy ul. Cybernetyki o powierzchni 1,5 ha za 56 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

Vantage 

Vantage odnotowało 2,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Unidevelopment 

Unidevelopment odnotował 4,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 64 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Auto-Spa  

Auto-Spa podjęła uchwałę o emisji w ramach oferty prywatnej nie więcej niż 4 tys. dwuletnich, zabezpieczonych, obligacji imiennych serii G o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, poinformowała spółka. Łączna wartość emitowanych obligacji wynosi 4 mln zł, podano także. >>>>  

IMC 

IMC utrzymuje wysoką aktywność w eksporcie - sprzedaż zagraniczne miała 90% udziału w sprzedaży w I poł. 2016 r., podobnie jak w ub.r., poinformowała spółka.>>>>  

Kino Polska TV 

Kino Polska TV odnotowało 4,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w II kw. 2016 r. wobec 5,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Voxel 

Pierwszym dniem notowania na rynku Catalyst obligacji serii F spółki Voxel został określony wtorek, 30 sierpnia 2016, poinformowała giełda. >>>>  

Atal

Atal rozpoczął sprzedaż 178 lokali w osiedlu Nowa Grobla Apartamenty w Gdańsku, swojej pierwszej inwestycji w Trójmieście, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania to III kwartał 2018 r. >>>>  

Paged 

Paged w ramach prac nad sporządzeniem sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 r. dokonał korekt oraz odpisów, które skutkować będą zmniejszeniem skonsolidowanego kapitału własnego emitenta o 10,19 mln zł oraz zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku netto Grupy Paged za 2016 r. o 14,63 mln zł, podała spółka. >>>>  

mBank Hipoteczny 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny mBanku Hipotecznego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym hipotecznych listów zastawnych, emitowanych w ramach programu emisji o łącznej wartości nominalnej do 15 000 000 000 zł, podał bank. >>>> 

Awbud, Amica 

Awbud podpisał z Amiką list intencyjny dotyczący budowy magazynu wysokiego składowania sprzętu AGD w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa płyty fundamentowej, obudowy Magazynu Wysokiego Składowania oraz budowy łącznika na terenie zakładu Amica S.A. we Wronkach", podał Awbud. Wynagrodzenie określone w ofercie wynosi 12,8 mln zł netto.>>>>