Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - TIM odnotował 5,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 0,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,39 mln zł wobec 0,51 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 309,84 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 256,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 5,4 mln zł wobec 0,24 mln zł straty rok wcześniej.

TIM S.A. jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)