Grupa Kruk

Wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę Kruk wyniosła 205 mln zł w III kwartale 2016 roku i wzrosła o 189% r/r, podała spółka. Wartość ww. nakładów uwzględnia 155 mln zł z tytułu transakcji dokonanej we współpracy z International Finance Corporation (podmiot Grupy Banku Światowego). „Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w III kwartale 2016 roku wyniosła 2 mld zł. Wartość spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli w III kwartale 2016 roku wyniosła 255 mln zł i tym samym wzrosła o 24% w porównaniu do III kwartału 2015 roku" – czytamy w komunikacie. Wartość nakładów inwestycyjnych na wierzytelności nabyte przez Grupę w okresie trzech kwartałów 2016 roku wyniosła łącznie 936 mln zł przy wartości nominalnej spraw wynoszącej 8,4 mld zł, co stanowi wzrost o 222% w porównaniu do trzech kwartałów 2015 roku. Wartość spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli w okresie trzech kwartałów 2016 roku wyniosła 701 mln zł, i tym samym wzrosła o 16% w porównaniu do trzech kwartałów 2015 roku, podano również.

Polenergia  

PPG Pipeline Projektgesellschaft mbH (PPG) - spółka zależna Polenergii - odstąpiła od opcji zakupu 100% akcji udziałów w Inwestycyjnej Spółce Energetycznej – IRB Sp. z o.o. (IRB), podała Polenergia. Spółka zdecydowała o dokonaniu odpisu księgowego aktywów związanych z projektem, którego wpływ na skonsolidowany wynik netto wyniesie ok. 43 mln zł. >>>>  

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna – spółka zależna Polenergii – zawarła aneks do umowy z GET EnTra przedłużający okres jej obowiązywania na rok, co zwiększyło wartość umów spółek z grupy Polenergii z GET EnTra do ok. 233 mln netto na przyszły rok, podała spółka. >>>>  

Ronson Development 

Ronson Development spółka z o.o. - City 5 sp. komandytowa zawarła z osobą prawną przyrzeczoną (ostateczną) umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu, w dzielnicy Grunwald, wykonując zobowiązania zawarte w umowie warunkowej zawartej na początku września, podał Ronson. Na nieruchomości tej ma powstać blisko 300 mieszkań. >>>> 

Zobacz też rekomendacje  

New World Resources 

Prairie Mining Limited przejęło należący wcześniej do New World Resources (NWR) projekt węglowy Dębieńsko na Górnym Śląsku za maksymalnie 2 mln euro, podała spółka. >>>>  

PGS Softwar  

Przychody PGS Software wzrosły o 24% r/r do ok. 18,95 mln zł w III kw. 2016 r., natomiast w ujęciu kwartalnym zwiększyły się o 9,6%, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. >>>>  

Inter Cars 

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 16,5% r/r do 498,8 mln zł we wrześniu 2016 r., podała spółka. >>>>  

Olympic Entertainment Group 

Olympic Entertainment Group odnotowała 45,4 mln euro przychodów z hazardu w III kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 21,3% r/r, podała spółka. W okresie I-III kw. 2016 przychody wzrosły o 16% do 131,5 mln euro, podano także. >>>> 

inviPay.com 

inviPay.com planuje wejście na rynek giełdowy NewConnect, poinformował ISBnews prezes Marcin Pasenik. >>>> 

Huckleberry Games 

Huckleberry Games rozpoczęło ofertę publiczną akcji, z której chce pozyskać do 4 mln zł, poinformowała spółka. Firma chce zadebiutować na rynku NewConnect do końca 2016 r., podano również. >>>>  

Agora 

Agora zawarła porozumienie ze związkiem zawodowym na mocy, którego zwolnienie grupowe rozpoczną się 20 października i potrwają do 31 grudnia 2016 r. i obejmie do 135 pracowników, poinformowała spółka. >>>>  

Kopex, JSW 

Kopex PBSz oficjalnie zakończył głębienie Szybu I Bzie dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), podała spółka. Koszt prac wyniósł ok. 250 mln zł. >>>>  

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło pozew o zasądzenie solidarne od spółek wchodzących w skład konsorcjum realizującego inwestycję pod nazwą "Budowa PMG Wierzchowice etap 3,5 mld mn3, podetap 1,2 mld mn3" (PMGW), t.j. PBG S.A., Tecnimont S.p.A. i TCM FR S.A. kwoty 158,61 mln zł tytułem kary umownej w kwocie 133,4 mln zł oraz naliczonych od niej odsetek w kwocie 25,21 mln zł, podało PBG. >>>> 

BOŚ 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) udzielił kredytów proekologicznych o łącznej wartości 17,9 mld zł od 1991 r. do połowy 2016 r., podała instytucja. >>>> 

Wiodące proekologiczne inwestycje współfinansowane przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) na terenie Wielkopolski w 2015 r. i w I połowie 2016 r. objęły głównie termomodernizację budynków należących do spółdzielni mieszkaniowych, wsparcie finansowe projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych, podał BOŚ. Na przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa wielkopolskiego bank udzielił 109,4 mln zł kredytów.>>>> 

Mostostal Warszawa 

Mostostal Warszawa podpisała z Henniger Investment na umowę na budowę budynku mieszkalnego z funkcją usługową w parterze i garażem podziemnym za 34,25 mln zł netto, podała spółka. >>>>  

Farmacol

Zarząd Farmacolu uważa wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszone przez Andrzeja Olszewskiego, za zgodne z interesem Farmacolu, a cenę w wysokości 47,5 zł za akcję oferowaną w wezwaniu za odpowiadającą wartości godziwej spółki, podał Farmacol. >>>>   

ABC Data  

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) udzielił ABC Data zgody na przejęcie kontroli nad S4E, podał urząd. >>>>  

Qumak

Qumak złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew o zapłatę przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Skarb Państwa - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) na rzecz spółki kwoty 29,59 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi, z tytułu wynagrodzenia za wykonanie Systemu ISOK, podał Qumak. >>>> 

iFun4all 

iFun4all wprowadzi na polski rynek ekskluzywną pudełkową wersję gry "Serial Cleaner" na PC, do której producent dołączy soundtrack oraz gadżety. Wyłącznym dystrybutorem limitowanej edycji pudełkowej na terenie polski będzie Techland, podała spółka. >>>> 

Prairie Mining Limited 

Prairie Mining Limited liczy, że rozmowy w sprawie finansowania kopalni Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym zakończą się w momencie uzyskania koncesji wydobywczej, poinformował Artur Kluczny, wiceprezes PD Co. - polskiej spółki Prairie. >>>>  

Prairie Mining Limited chce osiągnąć gotowość do budowy kopalni w ramach nowo nabytego projektu Dębieńsko w 2019 r., jednak budowa może rozpocząć się później, poinformował prezes Ben Stoikovich. Spółka planuje też wystąpić o zmiany w koncesji wydobywczej. >>>>  

Prairie Mining Limited nie oszacowało jeszcze, jakie nakłady inwestycyjne będą się wiązały z budową kopalni Dębieńsko, jednak zakłada, że będą one znacznie niższe niż wynika z opracowań New World Resources (NWR), poinformowali przedstawiciele spółki. Rozmowy o finansowaniu może rozpocząć w 2018 r. >>>> 

Getin Noble Bank  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Banku w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł, podała spółka. >>>>  

KGHM, Polski Holding Nieruchomości

KGHM IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (KGHM IV FIZAN) oraz Polski Holding Nieruchomości (PHN) otrzymały zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. Nowa spółka wybuduje dwa budynki biurowe we Wrocławiu. >>>> 

Echo Investment 

Echo Investment oraz Echo Polska Properties N.V. złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy. Współpraca zgłaszających w ramach utworzonego podmiotu będzie dotyczyła budowy i zarządzania galerią handlową, podał Urząd. >>>>  

Sygnity 

Akcjonariusze Sygnity zdecydują w przedmiocie zwiększenia liczby członków rady nadzorczej do 6 osób i wyboru nowego członka rady w ramach aktualnej kadencji, wynika z projektów uchwał na NWZ zwołane na dzień 16 listopada. >>>>