Zysk operacyjny wyniósł 5,34 mln zł wobec 20,16 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 107 mln zł za III kwartał 2016 r. (spadek o 4% r/r) oraz 333 mln za 9 miesięcy 2016 roku. Zysk EBITDA od początku roku do 30 września br. wyniósł 325 mln zł (spadek o 6% r/r) oraz 103 mln za III kwartał.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,92 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 400,43 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 30,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 150,29 mln zł w porównaniu z 1 169,48 mln zł rok wcześniej.

"Netia osiągnęła dodatnie przepływy środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF). OpFCF za 9 miesięcy 2016 roku wyniósł 197 mln zł. Oznacza to 6% wzrostu r/r. W III kwartale OpFCF wyniósł 55 mln zł (13% mniej niż rok wcześniej). Grupa Netia utrzymuje silną pozycję finansową z dźwignią na komfortowym poziomie 0,5x Skorygowanego zysku EBITDA za 2015 rok, w wysokości 459 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Netia odnotowała spadek łącznej liczby usług (RGU) o 1,2% kw/kw (do 2 162 tys.), spowodowany przede wszystkim decyzją o zaprzestaniu aktywnego pozyskiwania nisko marżowych usług w dostępie regulowanym. Zgodnie ze strategią firmy, rośnie udział usług na sieciach własnych w łącznej liczbie usług, który wyniósł w drugim kwartale 57% i zwiększył się o 3 pkt proc. w stosunku do tego samego okresu zeszłego roku, zaznaczono w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 15,15 mln zł wobec 52,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Netia S.A. to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)