Zysk operacyjny wyniósł 431,68 mln zł wobec 93,56 mln zł straty rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Lotos wykazała w III kw. 2016 roku zysk operacyjny w wysokości 431,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 445,6 mln zł, strata operacyjna segmentu wydobywczego -11,4 mln zł, strata operacyjna pozostałej działalności -1,3 mln zł, pomniejszone o korekty konsolidacyjne w wysokości 1,2 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej)" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 660,04 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 5 710,43 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 711,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 128,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 14 564,96 mln zł w porównaniu z 17 483,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 831,38 mln zł wobec 259,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2015 r. Grupa Lotos odnotowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)