Zysk operacyjny wyniósł 0,27 mln zł wobec 3,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,68 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 59,47 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 6,13 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 3,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 115,93 mln zł w porównaniu z 152,98 mln zł rok wcześniej.

Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)