"Instalacje produkcyjne Programu EFRA wygenerują rocznie ok. 900 tysięcy ton wysokomarżowych paliw, co przy założeniu stabilnego kursu USD/PLN wg szacunków Grupy Lotos S.A. będzie kontrybuowało do wyniku EBITDA na poziomie ok. 0,6 mld zł rocznie. Zakończenie prac inwestycyjnych jest planowane na I połowę 2018 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu, dołączonym do raportu za III kw.

Program EFRA jest kontynuacją technologicznego unowocześniania rafinerii i naturalnym dopełnieniem konfiguracji pogłębionego przerobu ropy naftowej osiągniętej w ramach inwestycyjnego Programu 10+. Został rozpoczęty 26 czerwca 2015 roku wspólnie ze spółką zależną Lotos Asfalt.

"Dalsze pogłębienie konwersji ropy naftowej, wsparte efektami synergii z istniejącymi instalacjami rafinerii w Gdańsku, spowoduje zwiększenie realizowanej marży rafineryjnej z każdej przerobionej baryłki surowca o ok. 2 USD/bbl" - czytamy dalej.

Na 30 września br. całkowity postęp prac Projektu EFRA, uwzględniający projektowanie, zakupy oraz prace budowlano-montażowe wyniósł 35% w porównaniu do planowanego poziomu 28%, podała także spółka.

"Wyprzedzenie realizacji prac wynika głównie z szybszego tempa dostaw (+13,5 pkt proc.). Prace budowlano-montażowe realizowane są z niewielkim wyprzedzeniem w stosunku do planu (+4,6 pkt proc.)" - czytamy dalej.

Program EFRA, zakładający budowę instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rafinerii w Gdańsku, jest finansowany częściowo ze środków pozyskanych w drodze emisji akcji Grupy Lotos w 2014 r. Jego celem jest pogłębienie przerobu ropy naftowej, czyli zwiększenie udziału wysokomarżowych średnich destylatów przy jednoczesnym ograniczeniu wolumenu ciężkich produktów.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.

(ISBnews)