Efekt LIFO wyniósł w III kw. -17,2 mln zł wobec 318 mln zł rok wcześniej. Na efekt LIFO w III kw. złożyły się: efekt na wycenie zapasów wg LIFO w wysokości -29,4 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 348,9 mln zł rok wcześniej, wpływ odpisów bilansowych na 1,2 mln zł wobec 6 mln zł rok wcześniej, teoretyczne odpisy na poziomie wyceny zapasów wg LIFO na poziomie 11 mln zł wobec -36,9 mln zł rok wcześniej, podano w sprawozdaniu zarządu.

EBIT LIFO wyniósł w III kw. br. 414,5 mln zł wobec 224,4 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Lotos wykazała w III kw. 2016 roku zysk operacyjny w wysokości 431,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 445,6 mln zł, strata operacyjna segmentu wydobywczego -11,4 mln zł, strata operacyjna pozostałej działalności -1,3 mln zł, pomniejszone o korekty konsolidacyjne w wysokości 1,2 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej)" - czytamy dalej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 22,7 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)