"Spółka Apator Rector, pomimo tej trudnej sytuacji przejściowej, ma dobre perspektywy rozwoju, tak w sektorze energetyki zawodowej, jak i w innych obszarach mediów użytkowych. Wyniki nowej kontraktacji i dalszego rozwoju spółki powinny być widoczne już w 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Apator podał dziś, że obniżył prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2016 rok do poziomu 62 mln zł wobec 80 mln zł wcześniej, ze względu na istotny wpływ korekt dokonanych w spółce zależnej Apator Rector.

Apator Rector dokonał rewizji kontraktów długoterminowych na podstawie: statusu negocjacji z kluczowymi klientami, analizy i doprecyzowania zakresu prac i weryfikacji harmonogramów prac oraz kosztów i innych obciążeń, które są niezbędne do poniesienia w celu zamknięcia i rozliczenia kontraktów, co jest planowane na II kwartał 2017 roku.

W wyniku tej rewizji w sprawozdaniu finansowym spółki Apator Rector sp. z o.o. dokonano korekt o charakterze bezgotówkowym odzwierciedlających docelową rentowność kontraktów, co spowodowało wzrost straty netto za okres 9 miesięcy 2016 roku do poziomu 19,5 mln zł i obniżenie skonsolidowanych wyników grupy Apator za III kwartały 2016 r.

Według zarządu, wprowadzone korekty uwzględniają wszystkie szacowane przyszłe koszty i obciążenia z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych. Zastosowane korekty pozwolą na wyeliminowanie negatywnego wpływu kontraktów na wyniki finansowe Apator Rector i grupy Apator począwszy od IV kwartału br.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)