"Będą to obligacje na okaziciela, oprocentowane, zabezpieczone, z terminem wykupu przypadającym na 36 miesięcy licząc od daty przydział obligacji oraz nie będą miały formy dokumentu. Obligacje serii J będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.

Indos oferuje sektorowi MSP produkty finansowe w obszarze faktoringu, windykacji, finansowania oraz zarządzania wierzytelnościami. Obligacje spółki zadebiutowały na rynku Catalyst w 2012 r. Spółka jest też notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)