Premier zwróciła uwagę, że otwarcie zbiornika to szczególny dzień, bo oddawana jest do użytku bodaj najdłużej realizowana inwestycja w Polsce. Decyzja o budowie zbiornika Świnna-Poręba zapadła bowiem w 1986 roku, a zbiornik miał być gotowy po 10 latach.

Szydło dodała, że zbudowany zbiornik, oprócz ochrony przed powodzią, może też zwiększyć atrakcyjność turystyczną regionu. Zwracała uwagę, że przy okazji realizacji inwestycji powstała sieć dróg lokalnych, zbudowano też nową infrastrukturę kolejową.

Dodała, że przed regionem tym "rysują się bardzo duże perspektywy".