Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Alior Bank

Alior Bank zawarł porozumienie ze wszystkimi działającymi przy instytucji organizacjami związkowymi w sprawie określenia zasad w związku z procesem grupowego zwolnienia, podała instytucja. >>>>

mBank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleca mBankowi utrzymywanie na poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, w wysokości 3,25 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. >>>>

Reklama

PKN Orlen

PKN Orlen zakłada w strategii na lata 2017-2021 systematyczny wzrost dywidendy na akcję, uzależniony od sytuacji finansowej, podała spółka. >>>>

Strategia PKN Orlen na lata 2017-2021 zakłada m.in. że średnioroczny poziom nakładów inwestycyjnych wyniesie 5,4 mld zł w latach 2017-2018 wobec szacowanych na 2016 r. 5,1 mld zł, podała spółka. Średnioroczne wydatki rozwojowe mają ukształtować się na poziomie odpowiednio 3,3 mld zł wobec 3 mld zł w br. >>>>

PKN Orlen w ramach przyjętej strategii rozwoju na lata 2017-21 chce wzmacniać swą pozycję rynkową, wykorzystywać rosnącą rolę petrochemii i kontynuować projekty w segmencie wydobycia, a także podejmować przedsięwzięcia związane z innowacjami. >>>>

Strategia PKN Orlen zakłada osiągnięcie średniorocznej EBITDA LIFO na poziomie 8,8 mld zł w latach 2017-2018 wobec szacowanego poziomu 8,3 mld zł w 2016 r., podała spółka. >>>>

PKN Orlen nie wyklucza akwizycji w segmencie wydobycia, ale do transakcji nie musi dojść w 2017 r., poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk. >>>>

PKN Orlen jest nadal zainteresowany przejęciami w segmencie detalicznym w Niemczech i w Czechach, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk. >>>>

Getin Holding, Idea Bank, LC Corp

Getin Holding sprzedał 1,148 mln akcji Idea Bank, stanowiących 1,46% kapitału i uprawniających do 1,45% głosów na walnym zgromadzeniu, na rzecz LC Corp B.V. za 26,5 mln zł, podała spółka. Celem sprzedaży jest pozyskanie środków na realizację celów strategicznych i operacyjnych Grupy Getin Holding. >>>>

iAlbatros

Prezes iAlbatros Group Moncef Khanfir oraz wiceprezes Szymon Pura złożyli rezygnację z pełnienia powierzonych funkcji, podała spółka. >>>>

Sygnity

Sygnity wystąpi w najbliższych tygodniach z roszczeniem o maksymalnej wartości do 37 mln zł względem podwykonawcy przy wieloletnim projekcie z zakresu administracji publicznej, podała spółka. >>>>

Action

Do akt postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Action w restrukturyzacji wpłynęło pismo od Atos Polska, na podstawie którego podmiot ten dokonał zgłoszenia wierzytelności w łącznej kwocie 26,75 mln zł, podał Action. >>>>

PlayWay

PlayWay obejmuje udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Code Horizon w zamian za wkład pieniężny w wysokości 700 tys. zł, podała spółka. Wkład pieniężny ma posłużyć m.in. na wyprodukowanie przez Code Horizon gry PC pod tytułem "Gold Digger Simulator".>>>>

AviaAM Leasing

Joint venture z udziałem AviaAM Leasing AB, AviaAM Financial Leasing China podpisało memorandum z PJSC Aeroflot dotyczące sprzedaży i leasingu zwrotnego 16 nowych samolotów Airbus A320, poinformowała spółka.>>>>

Auto Partner

Auto Partner podpisał z Global One Automotive GmbH, WM SE i SSF Imported Auto Parts LLC umowę, na mocy której spółka przystąpiła do międzynarodowej grupy zakupowej - będzie ona dokonywała zakupów towarów będących przedmiotem oferty handlowej na korzystnych warunkach handlowych, podał Auto Partner. >>>>

Bloober Team

Bloober Team wybrał Dom Maklerski BOŚ i kancelarię prawną K&L Gates LLP do przygotowania prospektu emisyjnego związanego z przeniesieniem notowań akcji spółki na GPW, podała spółka. Developer pozyskał również ponad 10 mln zł dofinansowania w ramach programu GameINN. >>>>

Marvipol

Środki pozyskane ze sprzedaży budynku biurowego Prosta Tower w Warszawie (nie mniej niż 50 mln zł wpływów netto) Marvipol zamierza przeznaczyć na inwestycje magazynowo-logistyczne realizowane we współpracy z Panattoni Europe, poinformował prezes Mariusz Książek. >>>>

Robyg

Robyg planuje uruchomienie kolejnych inwestycji już od początku 2017 roku - w Warszawie na Pradze Południe, Białołęce i Ursynowie, poinformowała spółka. Deweloper posiada bank ziemi w Warszawie i Gdańsku wystarczający na realizację nawet 14 tys. lokali, a w samym 2016 roku zainwestowała w grunty za ponad 150 mln zł, podano także. >>>>

Unibep

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z Trinity Invest umowę kredytową o wartości 245 mln zł (55 mln EUR) na sfinansowanie kontraktu eksportowego zawartego przez Trinity z polskim eksporterem - firmą Unibep, poinformował bank. Finansowanie zabezpieczy polisa KUKE. Przedmiotem kontraktu eksportowego jest zakończenie budowy pod klucz kompleksu handlowo-biurowego o powierzchni 68 tys. m2 w Grodnie na Białorusi.>>>>

Famur

KUKE Finance - spółka Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) - i Famur podpisały umowę zarządzania wierzytelnościami o łącznej wartości ponad 19,5 mln zł, podała KUKE. >>>>

JSW

W najbliższych dniach Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) rozpocznie stopniową alokację pracowników kopalni Krupiński w Suszcu, która w końcu pierwszego kwartału 2017 r. ma zakończyć wydobycie węgla. W przyszłym tygodniu do innych kopalń spółki przejdzie 50 osób. >>>>

Asseco Poland

Asseco Poland w ramach wezwania na akcje Asseco Central Europe (ACE) złożyło 23 zapisy na na łącznie 1 103 505 akcji ACE, stanowiących ok. 5,17% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, podało Asseco Poland.>>>>

Sfinks Polska

Sfinks Polska podpisał aneks do umowy w sprawie negocjacji dotyczących potencjalnej akwizycji spółki Fabryka Pizzy, przedłużając termin wyłączności na negocjacje do 28 grudnia br. z 16 grudnia, podała spółka. >>>>

Murapol

W ramach pierwszego etapu projektu spółki Murapol w Gdańsku wybudowany zostanie 10-kondygnacyjny budynek ze 162 mieszkaniami, poinformowała spółka. >>>>

Getback

Getback przydzielił obligacje na okaziciela serii KA o łącznej wartości nominalnej 5,8 mln zł, podała spółka. >>>>

Tauron Polska Energia

Przewozy Regionalne i Tauron Polska Energia jako pierwsze spółki Skarbu Państwa otrzymają finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach tzw. Planu Junckera, poinformowali przedstawiciele tych instytucji. EBI wesprze warte łącznie 2,1 mld zł projekty spółek kwotą ponad 1 mld zł. >>>>

Mercor

Mercor chce zwiększać skalę działalności na rynkach międzynarodowych dzięki zrealizowanym w ostanim czasie inwestycjom w moce produkcyjne, technologie i nowe produkty, poinformowali przedstawiciele zarządu firmy. W efekcie spodziewany rosnący wolumen ma docelowo przynieść pozytywny efekt dźwigni operacyjnej. >>>>

ZUE

Konsorcjum spółek ZUE, Strabag (jako lider), Strabag Rail GmbH, Strabag Rail a.s., Strabag Általános Építő Kft. i Budimex złożyło ofertę z najniższą ceną, o wartości 216,7 mln zł netto (266,5 mln zł brutto) w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na modernizację linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom, podało ZUE. >>>>

Mirbud

Mirbud podpisał umowę z Panattoni Construction Europe o wartości 8,33 mln euro, podała spółka. >>>>

Grupa Azoty

Rada nadzorcza Grupy Azoty odwołała Mariusza Bobera ze stanowiska prezesa i powołała na to stanowisko Wojciecha Wardackiego, podała spółka. >>>>