Jedzenie to spory wydatek w budżetach wielu gospodarstw domowych. Według najnowszych danych opracowanych przez Departament Rolnictwa USA (USDA) Amerykanie wydają na żywność najmniejszy odsetek dochodów. Jak na tle świata wypada Polska?

Z danych USDA wynika pewna prawidłowość: im bardziej rozwinięty kraj, tym mniejszy procent swoich dochodów gospodarstwa domowe przeznaczają na jedzenie.

Na całym świecie jest tylko osiem państw, w których gospodarstwa domowe wydają na wyżywienie poniżej 10 proc. swoich dochodów. Najmniejszą część budżetu na cel cel przeznaczają Amerykanie. W ich przypadku w 2015 r. wydatki na żywność pochłaniały tylko 6,4 proc. dochodów. Następny w kolejności był, Singapur gdzie wyżywienie stanowiło 6,7 proc. domowego budżetu rodzin.

W pierwszej ósemce znalazły się jeszcze: Kanada (piąte miejsce z wydatkami na poziomie 9,1 proc.), Australia (7. miejsce, 9,8 proc.) oraz cztery państwa z Europy. Trzecia w światowym rankingu była Wielka Brytania (8,2 proc.), a następnie w Szwajcaria (4. miejsce, 8,7 proc.) Irlandia (6. miejsce, 9,6 proc.) i Austria (8. miejsce, 9,9proc.).

Polska zajmuje 32. pozycję w światowym zestawieniu. Roczne wydatki na konsumpcję przypadające na jedna osobę w gospodarstwie domowym to około 7,2 tys. dolarów, z czego jedzenie pochłonęło niecałe 1,2 tys., czyli 16,5 proc.

Reklama

Na drugim krańcu skali znalazły się kraje, w których jedzenie to koszt stanowiący ponad 40 proc. wydatków na konsumpcję. Cztery z nich znajdują się w Afryce. Na szarym końcu rankingu z wydatkami na poziomie 56,4 proc. znalazła się Nigeria. Kolejne (licząc od końca) były: Kenia (46,7 proc.), Kamerun (45,6 proc.), następnie Kazachstan (43,0 proc.) i znów afrykańskie państwo - Algieria (42,5 proc.).

A kto wydaje najwięcej w ujęciu nominalnym? Z danych USDA wynika, że największe kwoty na żywność przeznaczają mieszkańcy Hongkongu, którzy w 2015 roku wydali na ten cel prawie 4,3 tys. dolarów. Drugie miejsce pod względem kosztów żywności mają Szwajcarzy. Roczne koszty wyżywienia jednej osoby to 3,8 tys. dolarów. Droga żywność to także domena trzeciej na liście Norwegii – 3,5 tys dolarów na osobę.

Polska z wydatkami na poziomie 1188 dol. zajęła 53. pozycję. Wśród krajów Unii Europejskiej mniej na żywności wydali w 2015 r. tylko Węgrzy (1152 dol., 56. pozycja) i Bułgarzy (813 dol., 69. miejsce).

Najmniej na świecie na jedzenie wydają mieszkańcy Wenezueli, zaledwie 165 dolarów rocznie na jedną osobę. W Indiach, drugim państwie z najtańsza żywnością, roczna kwota przeznaczona na jedzenie dla jednej osoby to 315 dolarów.