Jak powiedziała premier, "z całą pewnością taką branżą, na którą chcemy stawiać, jest przemysł obronny. - Polskie zakłady skupione w grupie zbrojeniowej mają dwa zadania: pierwsze to produkcja sprzętu dla polskiej armii, ponieważ zależy nam, by nasi żołnierze mieli najlepszy, najnowocześniejszy sprzęt. Jednocześnie przemysł zbrojeniowy jest ogromnym potencjałem dla polskiej gospodarki - i to jest jego drugie zadanie" - wyjaśniła. Jak dodała, gdyby miała wskazać, w jakim sektorze zrobiono najwięcej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, "to z pewnością jest to sektor związany z obronnością".

Szydło powiedziała, że "drugim, równie ważnym przemysłem dla naszego rządu, jest energetyka". "Stoimy teraz przed takim wyzwaniem: musimy odbudowywać sektor energetyczny. Tutaj chciałabym zaznaczyć, że minister (energii, Krzysztof) Tchórzewski ma konkretne plany, które będziemy wdrażali w życie w najbliższym czasie" - zapowiedziała. W jej ocenie ubiegły rok był czasem, kiedy musieliśmy poradzić sobie z zaniedbaniami w przemyśle wydobywczym. "Ten proces nie jest jeszcze zakończony, ale myślę, że możemy być pierwszym rządem, który doprowadzi do tego, że w Polsce będzie innowacyjne i dochodowe górnictwo" - podkreśliła szefowa rządu.

Szydło powiedziała, że "trzecim sektorem przemysłowym, który chcemy intensywnie wspierać, są nowoczesne technologie, startupy, inwestowanie w polskie projekty".

Premier pytana, czy rząd jest w stanie wydać kilkanaście miliardów zł na system obrony przeciwlotniczej, odpowiedziała, że "w tej chwili realizujemy założenia budżetowe, zgodnie z którymi na obronność przeznaczamy 2 proc. PKB". Przypomniała, że Polska jest jednym z nielicznych krajów NATO, które spełniają ten wymóg, na co - jak dodała - zwrócił uwagę prezydent USA Donald Trump. "Natomiast przed nami są kolejne decyzje, myślimy o zwiększeniu flotylli F16. W tej chwili środki zabezpieczone na te cele na 2017 rok będą w pełni odpowiadać potrzebom polskiej armii, gdy chodzi o realizację projektów na najbliższy rok. Trwają prace nad projektami mającymi poprawić wyposażenie wojska, nad nowymi strategiami obronnymi. Kwestią kluczową jest program +Wisła+" - zapowiedziała premier.

Szefowa rządu pytana, w jakim kierunku będzie prowadziła gospodarkę, powiedziała, że "dane budżetowe z ubiegłego roku są bardzo dobre, mamy także optymistyczne perspektywy na rok 2017". "To dla mnie duża satysfakcja, ponieważ pamiętam, jak krytykowano nas, przewidując, że wywrócimy budżet. Pojawiały się słowa o nieodpowiedzialnej ekipie, która dorwała się do władzy i będzie zadłużać państwo. Tymczasem poradziliśmy sobie. Bardzo dobrze zostały rozdysponowane środki z Unii Europejskiej, wydane pod koniec roku" - powiedziała. Zaznaczyła, że to "efekt ogromnej pracy" wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego. "Kiedy obejmowaliśmy rząd, zaniedbania na tym polu były naprawdę ogromne. Tymczasem on doprowadził do tego, że pod koniec roku praktycznie wszystkie zaabsorbowane środki zostały wydane. Nie musieliśmy zwracać tych pieniędzy, a przecież pod koniec roku 2015 pojawiła się taka groźba" - podkreśliła Szydło.

Jak dodała, widać też, że uruchomiony Program Odpowiedzialnego Rozwoju zaczyna działać. "Ruszyły inwestycje unijne, widać także mobilizację samorządów. Coraz prężniej działa też Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pod kierownictwem ministra Andrzeja Adamczyka. Zależy nam również na tym, by powstawały nowe miejsca pracy. To, co zrobiliśmy dla tego obszaru do tej pory - czyli podniesienie minimalnego wynagrodzenia, zabezpieczenie minimalnej stawki godzinowej oraz minimalnej emerytury - to wszystko sprawiło, że rynek pracownika zaczyna dyktować warunki. Rośnie konkurencja. To pobudza także inwestycje. Efekty tego zaczynają być widoczne" - powiedziała Beata Szydło.

Zaznaczyła, że chciałaby też, aby "rzeczywiście zaczęły odradzać się polskie zakłady pracy, żeby rozpoczęła się polska produkcja. - Chcemy, by połączenie gospodarki i nauki zaowocowało polskimi technologiami, produkcją w Polsce i wychodzeniem z naszym produktem na zewnątrz" - mówiła. Jak dodała, mamy na to duże szanse. "Jeśli nie nastąpią żadne wstrząsy, to ten rok będzie dobry. I to mimo tego, że mamy zaplanowane spore wydatki związane z projektami społecznymi. Warto także podkreślić, że zmieniliśmy sposób zarządzania spółkami Skarbu Państwa i metody ich kontrolowania, a więc kontrolowania przepływu pieniędzy publicznych. Ponadto spółki Skarbu Państwa mają być nastawione na inwestowanie" - powiedziała szefowa rządu.