Stelmet odnotował 68,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2015/ 2016 (1 października 2015 - 30 września 2016) wobec 80,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.


Skonsolidowany zysk netto ogółem (łącznie przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej oraz akcjonariuszom mniejszościowym) wyniósł odpowiednio: 67,49 mln zł wobec 80,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 61,96 mln zł wobec 73,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 567,3 mln zł w r.obr. 2015/ 2016 wobec 636,42 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2015/2016 wyniósł 46,98 mln zł wobec 128,46 mln zł zysku rok wcześniej.

"W minionym roku kontynuowaliśmy działania związane z budowaniem przewagi konkurencyjnej i silnej pozycji Stelmetu na europejskim i polskim rynku drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. W efekcie wypracowaliśmy przychody na poziomie ponad 567 mln zł. Skorygowana EBITDA wyniosła niemal 90 mln zł, zaś zysk netto za rok 2015/16 to 67,5 mln zł. W strukturze przychodów rosły wpływy ze sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej oraz pelletu, mniejsze przychody odnotowaliśmy na sprzedaży produktów ubocznych, co było efektem przerabiania ich w wiêkszym stopniu na pellet" - napisał prezes Stanisław Bieńkowski w liście do akcjonariuszy.

"Nie poprzestajemy na działaniach mających na celu zwiększenie rentowności Grupy. Marża EBITDA wzrosła do 16% wobec 14% rok wcześniej, zaś marża netto sięgnęła niemal 12% wobec nieco ponad 11% w porównywalnym okresie" - dodał prezes.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2016 r.

(ISBnews)