LW Bogdanka planuje 9,2 mln ton wydobycia rocznie, capex 4 mld zł do 2025 r.


Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka w strategii rozwoju do 2025 r. zakłada, że zrealizuje średnią produkcję ok. 9,2 mln ton węgla rocznie i łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 4 mld zł, w ramach scenariusza elastycznego rozwoju, podała spółka. Łączny wzrost EBITDA ma sięgnąć 44%.
"W ramach prac nad strategią określone zostały dwa scenariusze rozwoju:
- scenariusz bazowy, ze średnią wielkością produkcji w latach 2017-2025 na poziomie około 8,5 mln ton i nakładami inwestycyjnymi w okresie 2016-2025 na poziomie 3,7 mld zł w ujęciu nominalnym,
- scenariusz elastycznego rozwoju, ze średnią roczną prognozowaną wielkością produkcji w latach 2017-2025 na poziomie około 9,2 mln ton i nakładami inwestycyjnymi w okresie 2016-2025 na poziomie 4 mld zł w ujęciu nominalnym.
Mając na uwadze aktualną i przewidywaną sytuację rynkową, spółka w swojej Strategii zamierza realizować scenariusz elastycznego rozwoju" - czytamy w komunikacie.
LW Bogdanka zamierza także dążyć do osiągnięcia do 2025 r. wskaźnika rentowności kapitału (ROE) na poziomie 10,9%, wskaźnika rentowności aktywów (ROA) na poziomie 8,5% oraz zwiększenia wartości EBITDA w ujęciu nominalnym o 44% (w porównaniu do skorygowanej o odpis aktualizacyjny, wartości osiągniętej w 2015 r.).
Spółka zakłada wzmocnienie pozycji rynkowej, poprzez osiągnięcie co najmniej 25-proc. udziału w rynku miałów energetycznych dostarczanych do energetyki zawodowej oraz finansowej dzięki dalszemu obniżeniu jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia w ujęciu realnym o 10% do 2025 roku w stosunku do roku 2015.
"W okresie obowiązywania strategii zarząd skoncentruje się na kluczowych obszarach dla LW Bogdanka S.A. obejmujących:
1. Ścisłą współpracę i realizację synergii w ramach obszaru wydobywczo-wytwórczego Kozienice-Bogdanka-Połaniec,
2. Podwojenie zasobów operatywnych w oparciu o złoże Ostrów i przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat,
3. Realizację inicjatyw strategicznych obejmujących m.in.:
- studium wykonalności budowy instalacji zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej (IGCC) w ramach Grupy ENEA
- programu dalszego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracy,
- wykorzystanie nowoczesnego wysokowydajnego kompleksu przodkowego,
- kontynuację programu 'Kopalnia inteligentnych rozwiązań',
- efektywną gospodarkę skałą płonną,
- usługi operatorskie LW Bogdanka S.A., oferowane na bazie wysokich standardów techniczno-zarządczych spółki" – czytamy dalej.
W perspektywie do 2030 roku kluczowa dla spółki ma być budowa infrastruktury w Obszarze Górniczym Ludwin (złoże Ostrów), na którą wstępnie szacowane nakłady po 2025 roku wynosić będą ok. 1,2-1,3 mld zł w ujęciu realnym. Projekt ten ma zapewnić wydobycie dla kompleksu szybowego w polu Bogdanka w perspektywie po 2030 roku.
LW Bogdanka na koniec 2015 r. miała 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)