Jarosław Grzywiński został oddelegowany na stanowisko prezesa zarządu GPW na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, począwszy od 15 marca 2017 r., podała spółka. Przedwczoraj GPW podała, że Rafał Antczak, powołany na prezesa 4 stycznia, zrezygnował z tej funkcji przed jej objęciem.

Antczak został warunkowo powołany na stanowisko prezesa zarządu GPW uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia podjętą 4 stycznia 2017 r. Uchwała nie weszła w życie z uwagi na brak decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie zarządu giełdy, której uzyskanie było warunkiem wejścia w życie uchwały, przypomniano w komunikacie.

>>> Czytaj też: Rafał Antczak zrezygnował z funkcji prezesa zarządu GPW przed jej objęciem

Wcześniej dziś KNF wydała zgodę na objęcie stanowiska wiceprezesa GPW przez Jacka Fotka. Rada nadzorcza GPW zdecydowała o powołaniu Fotka na wiceprezesa spółki w grudniu ub. roku.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

>>> Polecamy: Giełda pogrąża się w chaosie