Rada nadzorcza GPW podjęła uchwałę, na mocy której członek rady, Jarosław Grzywiński, został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu.

Jarosław Grzywiński został oddelegowany na stanowisko prezesa zarządu GPW na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, począwszy od 15 marca 2017 r., podała spółka. Przedwczoraj GPW podała, że Rafał Antczak, powołany na prezesa 4 stycznia, zrezygnował z tej funkcji przed jej objęciem.

Antczak został warunkowo powołany na stanowisko prezesa zarządu GPW uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia podjętą 4 stycznia 2017 r. Uchwała nie weszła w życie z uwagi na brak decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie zarządu giełdy, której uzyskanie było warunkiem wejścia w życie uchwały, przypomniano w komunikacie.

>>> Czytaj też: Rafał Antczak zrezygnował z funkcji prezesa zarządu GPW przed jej objęciem

Wcześniej dziś KNF wydała zgodę na objęcie stanowiska wiceprezesa GPW przez Jacka Fotka. Rada nadzorcza GPW zdecydowała o powołaniu Fotka na wiceprezesa spółki w grudniu ub. roku.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

>>> Polecamy: Giełda pogrąża się w chaosie