Cele finansowe Sfinks Polska na l. 2017-2022 to m.in. 25% ROI, 3,5x dług: EBITDA


Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Cele strategiczne Grupy Sfinks Polska na lata 2017-2022 w zakresie parametrów finansowych to osiągnięcie średniego wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI) na poziomie 25%, wskaźnika dług finansowy/EBITDA na poziomie wyników skonsolidowanych w wysokości 3,5x oraz osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika EBITDA/przychody na poziomie 15%, podała spółka.
"Grupa Sfinks Polska będzie dążyła także do osiągnięcia wysokiej efektywności operacyjnej oraz finansowej, m.in. poprzez wdrożenie narzędzi IT ułatwiających zarządzanie sieciami restauracji. Spółka postawiła sobie za cel osiągnięcie średniego ROI na poziomie 25%, wskaźnika dług finansowy/EBITDA na poziomie wyników skonsolidowanych w wysokości 3,5 oraz osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika EBITDA/przychody na poziomie 15%" - czytamy w "Strategii Grupy Sfinks Polska na lata 2017-2022"
Strategia przewiduje, że wszelkim działaniom realizowanym przez Sfinks w tym okresie będzie przyświecał cel budowania wartości dla akcjonariuszy. W okresie objętym strategią spółka będzie dążyła do osiągnięcia wzrostu wskaźnika P/E do poziomu liderów rynku w segmencie HORECA oraz do wypłaty dywidendy, podano także.
"Działania ukierunkowane na wzrost biznesu będą realizowane przede wszystkim poprzez rozbudowywanie portfela komplementarnych marek gastronomicznych. Rozwój w tym zakresie będzie prowadzony zarówno w sposób organiczny, jak również poprzez akwizycje. Koncepty restauracyjne będą rozwijane w ramach Sfinks Polska S.A., poprzez spółki zależne lub powiązane, przy zapewnieniu zachowania nad nimi kontroli" - czytamy dalej.
Spółka stawia sobie za cel zarządzanie w Grupie Sfinks Polska sieciami o łącznej liczbie restauracji nie mniejszej niż 400 lokali.
"Naszym podstawowym celem jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy, jednocześnie dbając o wysoki poziom zadowolenia klientów naszych sieci. Chcemy to osiągnąć poprzez stworzenie sieci różnorodnej pod względem rodzajów kuchni, oferty i potrzeb klienta, związanych z porą dnia, dniem tygodnia czy okazją jak spotkanie biznesowe, zabawa, podróż. Zróżnicowanie oferty ma też na celu zapewnienie dostępności cenowej i optymalne wykorzystanie lokali. Będziemy to realizować rozwijając się organicznie i jednocześnie pełniąc rolę konsolidatora rynku" - powiedział prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.
Dodał, że proces rozbudowy sieci został zapoczątkowany poprzez umowy dotyczące Fabryki Pizzy oraz marek Meta, Meta Disco i Funky Jim. "Nasze działania akwizycyjne, zgodnie z nową strategią, na tym się jednak nie skończą" - podkreślił prezes.
"W dalszym ciągu flagową siecią będą restauracje działające pod marką Sphinx. Będą także rozwijane dotychczasowe sieci z portfolio Sfinks Polska: Chłopskie Jadło i WOOK. Spółka planuje również zaprojektowanie i wdrożenie marek własnych w segmencie Fast Casual Dining (dania kuchni bliskowschodniej pod nową marką) i QSR (dania kuchni polskiej) oraz rozwój sieci restauracji typu pizza and pasta pod marką Fabryka Pizzy" - napisano także w strategii.
W segmencie kuchni włoskiej - w wyniku realizacji strategii - Grupa stawia sobie za cel stanie się liderem na rynku polskim. Spółka będzie też budować sieć gastro-pubów, a także sieci pod markami Meta, Meta Disco i Funky Jim na bazie posiadanych umów licencyjnych. Grupa będzie realizowała rozwój sieci istniejących i nowych konceptów zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i poprzez akwizycje.
"Grupa planuje rozwijać sieci zarówno w modelu restauracji własnych, jak i franczyzowych, przy czym zakładany udział restauracji franczyzowych będzie kształtował się na poziomie 70-90% w zależności od rodzaju sieci. Dodatkowym źródłem przychodów i przewag konkurencyjnych Grupy Sfinks Polska ma być także rozwój sprzedaży w systemie dostaw do klienta w oparciu o własną markę" - napisała spółka.
Zmiany organizacyjne będą dotyczyły także sieci Sphinx. Docelowo mają w niej być jedynie restauracje o powierzchni 250-350 m2. Jednocześnie część operatorskich restauracji z szyldem Sphinx ma być stopniowo przekształcanych na model franczyzowy. "Takie przekształcenia mają zaowocować wyższym wynikiem EBITDA sieci Sphinx, głównie z powodu obniżenia kosztów pracy i kosztów spożywczych" - podkreślono w komunikacie.
W okresie objętym strategią Sfinks planuje także wdrożenie koncepcji masterfranczyzy i uruchomienie sieci restauracji w minimum 3 krajach, podano dalej.
"Realizacja strategii rozwoju na lata 2017-2022 będzie finansowana z wypracowanej wolnej gotówki, ze środków franczyzobiorców oraz dźwigni finansowej, z jednoczesnym dążeniem do utrzymania finansowych celów strategicznych. W tym celu spółka zamierza istotnie poprawić wskaźniki rentowności Grupy, przekształcić część sieci restauracji Sphinx i Chłopskie Jadło w lokale franczyzowe, dostosować wysokość spłat rat kapitałowo-odsetkowych do założeń strategii oraz wykorzystać finansowanie zewnętrzne (dłużne i kapitałowe) do rozwoju spółek Grupy, przy utrzymaniu zakładanego poziomu wskaźnika dług/EBITDA, a także w większym stopniu wykorzystać 'fit out' i w rezultacie zmniejszyć udział zaangażowania środków własnych w finansowanie inwestycji" - podsumowano w materiale.
W komunikacie podano, że Sfinks Polska zarządza obecnie 109 restauracjami na terenie Polski, w tym siecią 93 restauracji Sphinx (segment casual dining), 13 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 2 restauracjami WOOK (segment casual dining), a także kultowym pubem Bolek w Warszawie.
Sfinks Polska to największa firma restauracyjna z sektora casual dining w kraju i jedna z największych w Europie. Sfinks Polska jest notowany na GPW od 2006 r.
(ISBnews)