„Białoruś spełniła wszystkie warunki wypłaty trzeciej transzy kredytu finansowego od Eurazjatyckiego Funduszu Stabilizacji i Rozwoju na mocy porozumień z 25 marca 2016 roku” – poinformował resort finansów, cytowany przez niezależny portal informacyjny „Biełorusskije Nowosti”. Fundusze zostały przelane w środę.

Na mocy porozumienia białoruskiego rządu z Eurazjatyckim Bankiem Rozwoju z 2016 roku Mińsk ma otrzymać od eurazjatyckiego funduszu 2 mld dol. kredytu w siedmiu transzach.

Jednak po przelaniu Białorusi 500 mln dol. w dwóch transzach wypłaty wstrzymano jesienią ubiegłego roku. Według większości komentatorów było to związane ze sporem surowcowym toczącym się między Mińskiem i Moskwą.

Po rozmowach prezydentów Rosji i Białorusi przeprowadzonych 3 kwietnia, po których ogłoszono rozwiązanie problemów we wzajemnych relacjach, przedstawiciele rządu w Mińsku wyrażali nadzieję na szybką wypłatę kolejnych transz pożyczki.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)