Strata netto Orbisu zmniejszyła się r: r do 11,15 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Orbis odnotował 11,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 13,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W ciągu I kwartału 2017 roku Grupa Orbis poniosła stratę przed opodatkowaniem w wysokości 12,2 mln zł, podczas gdy w I kwartale 2016 roku strata wyniosła 15,5 mln zł (poprawa wyniku o 21,6%). [...] Grupa Orbis zakończyła I kwartał 2017 roku stratą netto na poziomie 11,2 mln zł w porównaniu do straty na poziomie 13,4 mln zł w I kwartale 2016 roku, co oznacza poprawę wyniku o 17%" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,36 mln zł wobec 9,19 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 265,95 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 247,21 mln zł rok wcześniej, tj. wzrosły o 7,6% r/r.

"Pozytywna koniunktura gospodarcza w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększony popyt na usługi hotelarskie, jak również liczne oferty promocyjne i elastyczna strategia cenowa dostosowana do aktualnych warunków na poszczególnych rynkach, przyczyniły się do wzrostu frekwencji oraz średniej ceny za pokój, a w efekcie przychodu na jeden dostępny pokój w hotelach Grupy. W okresie trzech miesięcy 2017 roku przychód przypadający na 1 dostępny pokój w hotelach własnych Grupy Orbis wyniósł 126,7 zł, czyli był o 9,5% wyższy w porównaniu do danych 'like-for-like' za I kwartał 2016 rok. W analizowanym okresie klienci hoteli Grupy Orbis zapłacili średnio 212,1 zł za pokój, tj. 3% więcej niż w I kwartale ubiegłego roku. Ponadto, w okresie od stycznia do marca 2017 roku odnotowano wzrost poziomu obłożenia hoteli własnych w stosunku do danych za I kwartał 2016 roku o 3,5 p.p. do poziomu 59,7%" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 13,36 mln zł wobec 7,2 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na koniec marca 2017 roku sieć Grupy składała się w sumie z 116 hoteli, dysponujących ponad 19,7 tys. pokoi. Większość z nich (70 obiektów) funkcjonuje w Polsce.. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)