Skarbiec Holding odnotował 8,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2016/2017 wobec 2,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 10,68 mln zł wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,13 mln zł w III kw. r. fin. 2016/2017 wobec 17,36 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. r. fin. 2016/2017 spółka miała 21,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 78,07 mln zł w porównaniu z 57,31 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. r. fin. 2016/2017 wyniósł 3,39 mln zł wobec 5,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem.

(ISBnews)