Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-06-19 5702,75 1,1% 0,7% 3,3% 25,6%
Miedź 3M USD/t 2017-06-19 5724,00 1,1% 0,7% 3,4% 25,7%
Ołów spot USD/t 2017-06-19 2107,00 0,8% 1,6% 5,4% 25,0%
Ołów 3M USD/t 2017-06-19 2128,50 0,8% 1,6% 5,6% 25,7%
Aluminium spot USD/t 2017-06-19 1874,50 1,0% -3,5% 10,0% 16,6%
Aluminium 3M USD/t 2017-06-19 1886,50 1,0% -2,9% 11,4% 16,8%
Cyna spot USD/t 2017-06-19 19675,00 -0,6% -4,3% -7,2% 15,4%
Cyna 3M USD/t 2017-06-19 19550,00 -0,5% -4,2% -7,5% 14,8%
Nikiel spot USD/t 2017-06-19 8952,50 0,8% -4,0% -10,2% -0,7%
Nikiel 3M USD/t 2017-06-19 9010,00 0,8% -3,7% -10,1% -0,6%
Cynk spot USD/t 2017-06-19 2544,75 1,3% -2,3% -0,5% 29,1%
Cynk 3M USD/t 2017-06-19 2556,00 1,1% -2,3% -0,8% 29,1%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-06-19 141,20 -0,5% -8,7% -37,5% 55,7%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-06-19 69,65 1,8% 5,7% -0,9% 25,8%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-06-19 571,75 0,5% -9,2% -7,8% -0,7%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-06-19 525,75 0,6% -9,9% -8,4% -0,7%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-06-19 458,00 0,3% -8,5% -12,1% 7,7%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-06-19 415,25 0,3% -10,8% -15,5% -3,3%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-06-19 275,00 0,0% -10,0% -13,0% 20,8%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-06-19 269,00 2,3% -8,6% -12,7% 24,8%

(PAP Biznes)