PKN Orlen

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Wojciecha Jasińskiego na prezesa zarządu spółki na kolejną kadencję, podała spółka. Z kandydowania do zarządu na kolejną kadencję zrezygnował wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk oraz członek zarządu ds. rozwoju i energetyki Piotr Chełmiński, podano także. >>>>

Wiceprezes PKN Orlen Sławomir Jędrzejczyk i członek zarządu tej spółki Piotr Chełmiński nie będą ubiegać się o stanowiska w zarządzie płockiego koncernu w kolejnej, 3-letniej kadencji, która rozpocznie się po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na piątek. >>>>

Famur, Kopex

Famur zawarł umowę z jednostkami zależnymi od TDJ dotyczącą zakupu 48,93 mln akcji zwykłych na okaziciela Kopeksu, stanowiących 65,83% udziału w kapitale zakładowym za łączną kwotę 204,05 mln zł tj 4,17 zł za jedną akcję, poinformowała spółka. >>>>

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

Enea

Akcjonariusze Enei zdecydowali o przeznaczeniu 110,36 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, poinformowała spółka. >>>>

PKP Cargo

Zarząd PKP Cargo zawarł porozumienie ze stronami społecznymi Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Uzgodniono podwyżkę wynagrodzeń, której koszt wyniesie 26,7 mln zł do końca 2017 r. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

iFun4all

iFun4all ustalił uzyskał zgodę od wydawcy Curve Digital Publishing, że premiera gry "Serial Cleaner" nastąpi w lipcu br., podała spółka. >>>>

Qumak

Akcjonariusze Qumaka podjęli uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 13 mln akcji zwykłych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki. >>>>

Petrolinvest

Akcjonariusze Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań akcji spółki na NewConnect z rynku głównego GPW, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>

CI Games

CI Games zrezygnuje z z produkcji gier klasy AAA i skoncentruje się na mniejszych pod względem skali projektach, które ma cechować wysoka jakość i zrównoważone budżety produkcyjne oraz marketingowe, dostosowane do rzeczywistego potencjału sprzedażowego danego projektu, wynika z przyjętej strategii rozwoju CI Games na lata 2017-2019. >>>>

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper otrzymał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę osiedla Lokum Vena na Śródmieściu we Wrocławiu, poinformowała spółka. Osiedle obejmować będzie docelowo 283 lokale, podano także.

Trakcja

Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o przeznaczeniu 27,7 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, poinformowała spółka. >>>>

Komputronik

Termin zakończenia wezwania na akcje Komputronika w dniu 7 lipca jest terminem ostatecznym i nie nie ma możliwości jego wydłużenia, poinformował ISBnews.tv prezes Wojciech Buczkowski. >>>>

Unibep

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego budynku mieszkaniowego przy ulicy Cybernetyki w Warszawie, poinformowała spółka. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i wynosi 33,6 mln zł netto, podano także. >>>>

Rafako

Rada nadzorcza Rafako powołała zarząd na nową kadencję, z Agnieszką Wasilewską-Semail jako prezesem, podała spółka. >>>>

Wasko

Rada nadzorcza Wasko powołała Jarosława Zagórowskiego na prezesa zarządu spółki, podało Wasko. >>>>

Geotrans

Akcjonariusze Geotrans zdecydowali o przeznaczeniu 500 tys. zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>>

Cyfrowy Polsat

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 204,65 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,32 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Vantage Development, Erbud

Spółka zależna Vantage Development - VD Mieszkania XVII realizująca inwestycję 'Dorzecze Legnickiej' przy ul. Małopanewskiej we Wrocławiu zawarła z firmą Erbud dwie umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o łącznej wartości 55,1 mln zł netto, poinformowała spółka.

Comarch

Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o wypłacie 12,2 mln zł, czyli 1,5 zł dywidendy na akcję, podała spółka. >>>>

Getin Holding

Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o emisji 27,78 mln akcji serii C, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z podjętych uchwał. >>>>

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) podjął decyzję o emisji w drodze oferty prywatnej obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł, podała spółka. >>>>