PZU

S&P Global Ratings podtrzymał ratingi Grupy PZU na poziomie A- z perspektywą negatywną, podała agencja. >>>>

Braster

Braster podpisał z partnerem z Dubaju - MedicaIQ umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie pilotażu medycznego urządzenia do samodzielnego badania piersi. Pilotaż będzie realizowany dwutorowo, jako medyczny (skierowany do lekarzy) oraz techniczny (skierowany do wybranej grupy pacjentek). Rozpoczęcie pilotażu planowane jest na III kwartał 2017 r., podał Braster. "Zgodnie z zapowiedziami, ruszamy z kolejnym pilotażem. Naszym partnerem na terenie ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) będzie globalna firma MedicaIQ, oferująca różnego rodzaju usługi w zakresie zdrowia publicznego. Jest to partner, z którym nawiązaliśmy kontakt podczas tegorocznych targów Arab Health w Dubaju. Nasza współpraca ma dla nas charakter strategiczny. Jak wspominałem, region Bliskiego Wschodu stanowi duży potencjał rozwojowy dla naszej firmy z uwagi na uwarunkowaniu kulturowe, ale także daje dużą szansę na refundację w zakresie badań" - powiedział prezes Brastera Marcin Halicki, cytowany w komunikacie.

Robyg

Reklama

Robyg zakontraktował, z uwzględnieniem rezygnacji klientów, 756 umów sprzedaży lokali w II kwartale 2016 r., podała spółka. Rok temu spółka informowała o zakontraktowaniu 648 lokali netto w II kwartale 2016 r. "Liczba zakontraktowanych lokali w II kwartale 2017 r. przez spółki z grupy kapitałowej Robyg S.A. (wraz z jednostkami współkontrolowanymi przez Grupę) realizującej inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku wyniosła łącznie 756 umów, po uwzględnieniu rezygnacji klientów. W związku z powyższym łączna liczba zakontraktowanych lokali w I półroczu 2017 wyniosła 1693" - czytamy w komunikacie.

Dom Development

Dom Development sprzedał netto 850 lokali netto (wzrost o 21% r/r) i przekazał 635 lokali (spadek o 13% r/r) w II kwartale, podała spółka. "Spółka w II kwartale 2017 roku osiągnęła następujące wyniki: sprzedaż netto: 850 lokali (wzrost o 21% r/r); przekazania: 635 lokali (wzrost o13 % r/r)" - czytamy w komunikacie. Na wynik finansowy za II kwartał 2017 r. wpływają głównie przekazania na projektach: Osiedle Premium (175 lokali), Apartamenty Mokotów nad Skarpą (112 lokali) oraz Osiedle Moderna etap 1 (153 lokale), podano również.

>>> Zobacz też rekomendacje

Atal

Atal sprzedał 1 364 lokali w I półroczu 2017 roku, co oznacza wzrost o 16% r/r, podała spółka. Deweloper podtrzymał też cel zwiększania sprzedaży r/r w tym roku. "Wysoki poziom kontraktacji jest dla nas potwierdzeniem, że realizowane przez nas projekty deweloperskie są dopasowane do potrzeb nabywców i oczekiwań rynkowych. Nasz unikatowy model biznesowy pozwala nam zwiększać liczbę sprzedawanych mieszkań przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej marży" - powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

GetBack

GetBack ustalił cenę akcji w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) na 18,5 zł, a ostateczną liczbę akcji oferowanych na 40 mln, co oznacza, że wartość oferty wyniesie 740 mln zł, podała spółka. >>>>

Unibep

Unibep podpisał umowę o wartości 29,5 mln zł netto na realizację jako wykonawca budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Mołdawskiej w Warszawie, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym. W budynku o wysokości 6 kondygnacji znajdzie się 114 lokali mieszkalnych, 6 lokali usługowych oraz 129 miejsc parkingowych" - czytamy w komunikacie.

Polnord

Polnord zrealizuje inwestycję mieszkaniową na 400 lokali w Pruszkowie w ramach programu "Mieszkanie+", podała spółka. Do sprzedaży wprowadzono też 305 mieszkań w inwestycji Neptun II w Ząbkach i 96 mieszkań w projekcie Tęczowy Las II w Olsztynie. >>>>

Petrolinvest

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy oddalił wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (ZUS) o ogłoszenie upadłości Petrolinvestu, uzasadniając, że spółka nie posiada wystarczającego majątku, z którego mogłyby być pokryte koszty postępowania upadłościowego, podała spółka. >>>>

Wikana

Wikana zawarła 112 umowy przenoszące własność lokali w okresie I połowie br. wobec 75 lokali rok temu oraz 123 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 99 lokali rok temu, podała spółka. "Jednocześnie spółka informuje, że pozytywny wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w I półroczu 2017 r. miały w szczególności przekazania lokali w projektach: Zielone Tarasy w Rzeszowie, Sky House w Lublinie oraz Świerkowa Aleja w Zamościu" - czytamy w komunikacie.

Morizon

Akcje spółki Morizon zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji spadł o 29,92% wobec ceny odniesienia i wyniósł 1,71 zł. W przypadku praw do akcji (PDA) nie zawarto jeszcze transakcji. >>>>

Wittchen

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 75,6 mln zł w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. i były wyższe o 21% w skali roku, poinformowała spółka. >>>>

Emperia Holding

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w czerwcu br. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 203 mln zł - były one wyższe o ok. 6,1% niż uzyskane rok wcześniej, podała spółka >>>>

Benefit Systems

- Liczba kart sportowych Benefit Systems wzrosła o 22,1% r/r do 898,9 tys. sztuk na koniec II kw., podała spółka. >>>>

Marvipol

W ramach segmentu motoryzacyjnego grupa Marvipol sprzedała w czerwcu 207 samochodów, tj. o 16% więcej niż rok wcześniej. Od początku roku spółka sprzedała 1 213 samochodów, co oznacza wzrost o 21 w skali roku. >>>>

Inpro

Przedsprzedaż netto Inpro objęła 265 lokali w I półroczu 2017 r., co stanowi wzrost o 35% r/r. W samym II kw. grupa przedsprzedała 131 mieszkań, tj. o 79% więcej r/r, podało Inpro. "W II kw. 2017 roku grupa kapitałowa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto, tj. przedwstępnych umów sprzedaży dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci będący osobami fizycznymi oraz umów dotyczących lokali usługowych/ użytkowych, a także wydanych klientom dokumentów o informacji o warunkach zawarcia umów deweloperskich pozwalających klientom wystąpić z wnioskiem o pozyskanie środków na finansowanie umowy deweloperskiej oraz po uwzględnieniu rezygnacji klientów z zawarcia takich umów lub rezygnacji z zawartych umów) na poziomie 131 umów, co stanowi o 79% więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, obejmującym okres kwiecień - czerwiec" - czytamy w komunikacie.

Maspex

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przeprowadzenie koncentracji polegającej na przejęciu przez Grupę Maspex kontroli nad spółką Sequoia, poinformował Urząd. "Pierwszy przedsiębiorca produkuje i sprzedaje artykuły spożywcze, takie jak: soki, napoje, makarony oraz suplementy diety. Sequoia produkuje i sprzedaje suplementy diety, preparaty z witaminami oraz produkty do pielęgnacji oczu i wspomagające odchudzanie" - czytamy w komunikacie.

PGE

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) i Energy Pool Developement - spółki PGE Energy Pool, podał Urząd. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakończyła fazę analiz przedinwestycyjnych projektu budowy nowego bloku w Elektrowni Dolna Odra i zdecydowała o przejściu do fazy przygotowania inwestycji do realizacji. Zgodnie z rekomendacją komitetu inwestycyjnego, wiodącym wariantem projektu budowy nowej jednostki będzie monoblok na węgiel kamienny o mocy ok. 500 MW, podała spółka. Koszt wyniesie 6-7 mln zł za MW, a planowany termin oddania do eksploatacji to 2026 r. >>>>

Sygnity

Allianz Polska, występujący jako organ Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami oraz Allianz Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wezwał Sygnity do natychmiastowego wykupu obligacji w terminie nie dłuższym niż dwa dni od daty doręczenia zawiadomienia, podała spółka. >>>>

Murapol

Murapol sprzedał 1 609 lokali mieszkalnych w I półroczu br., czyli o ok. 24% więcej r/r, a w samym II kw. podpisał 795 umów wobec 593 zawartych rok wcześniej. Po wyniku w pierwszych 6 miesiącach roku spółka "jest spokojna" o realizację tegorocznego planu sprzedażowego, ustalonego na poziom 4 tysięcy lokali, poinformował prezes Michał Sapota. "Wyniki sprzedażowe segmentu deweloperskiego naszej działalności, wypracowane w pierwszym półroczu bieżącego roku oceniamy pozytywnie. Blisko 60% sprzedaży tego okresu zrealizowaliśmy w trzech głównych miastach naszej działalności, co jest bezpośrednią konsekwencją dominującego udziału zasobów w tych lokalizacjach w całej naszej ofercie w tym okresie. W drugiej połowie roku zamierzamy zaoferować lokale w inwestycjach powstających także w innych miastach, w tym m.in. w pierwszym projekcie w Gdyni. Biorąc pod uwagę liczbę projektów, których przygotowanie finalizujemy, jestem spokojny o realizację tegorocznego planu sprzedażowego, ustalonego na poziom 4 tysięcy lokali" - powiedział Sapota, cytowany w komunikacie.

KGHM Polska Miedź

EuroRating podniósł perspektywę ratingu KGHM Polska Miedź do stabilnej z negatywnej i utrzymał ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie BBB-, podała agencja. >>>>

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia wyemitował dziesięcioletnie euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z kuponem 2,375% w skali roku, podała spółka. >>>>

Gino Rossi

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w o 21% r/r i wyniosła 96 mln zł okresie styczeń-czerwiec br., podała spółka. W tym samym czasie sprzedaż Simple spadła o 6,7% do 45 mln zł, podano także. >>>>

ZUE

Oferta ZUE, warta 378,8 mln zł netto (465,9 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz", przewidzianego do realizacji w ramach PO Polska Wschodnia, podała spółka. >>>>

Work Service

Work Service rozważa różne opcje strategiczne w zakresie przyszłości spółki zależnej Exact Systems, w tym m.in. transakcje typu M&A i transakcje związane z potencjalnym pozyskaniem inwestora strategicznego dla tego podmiotu, podał Work Service. >>>>

Work Service planuje przeprowadzenie nowej emisji obligacji w drodze oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych o wartości do 60 mln zł, podała spółka. "Emisja będzie kontynuacją rozliczonej w dniu 30.06.2017 r. emisji obligacji serii U o wartości 80 mln zł, realizowaną w ramach tego samego programu uchwalonego przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 18.05.2016 r., opiewającego na kwotę 150 mln zł. Wcześniejszy wykup obligacji serii U, którego pierwotny termin wykupu został ustalony na 03.10.2018 r., był związany z zabezpieczeniem tej serii obligacji m.in. na 9 495 udziałach w spółce IT Kontrakt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ITK) i realizowaną transakcją ich zbycia przez emitenta. Dla skutecznego zbycia udziałów w ITK niezbędne było zniesienie zastawu, co umożliwiła procedura wcześniejszego wykupu obligacji serii U" - czytamy w komunikacie.

Global Cosmed

Global Cosmed zamierza sprzedać zakład produkcyjny w Świętochłowicach do końca bieżącego roku, podała spółka. >>>>