– W UE nie ma jednego wspólnego dla wszystkich wieku emerytalnego. Każdy kraj ma prawo też samodzielnie ustalać zasady wypłaty świadczeń – wskazuje Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ, członek rady nadzorczej ZUS.

Przepisy wprowadzające zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet oraz dla mężczyzn obowiązywały w czasie wstępowania Polski do UE. I nikt wówczas nie kwestionował tej zasady. W białej księdze w sprawie emerytur wydanej przez Komisję Europejską w 2012 r. zostało wskazane, że rozwiązania prawne i organizacyjne systemów emerytalnych należą do państw członkowskich. Powinny one dokładać wszelkich starań, żeby systemy emerytalne były stabilne, a w ich gestii pozostawiono decyzje, jakie rozwiązania organizacyjne i prawne mają być stosowane.

W zasadzie każde państwo ma inny minimalny staż uprawniający do otrzymania emerytury, a wiele z nich stosuje zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn.

>>> Czytaj też: Rząd zdecydował o likwidacji OFE. Sami wybierzemy, gdzie zainwestujemy pieniądze z nich

Wiek emerytalny w krajach UE