Strata netto Atende wyniosła 1,8 mln zł w I poł. 2017 r.Warszawa, 05.09.2017 (ISBnews) - Atende odnotowało 1,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 3,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,65 mln zł wobec 4,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 93,31 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 96,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 2,56 mln zł wobec 2,28 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wypracowany wynik finansowy, który należy uznać za niezadawalający, powstał głównie w wyniku słabszych wyników II kwartału br. osiągniętych w spółce nadrzędnej Atende. W tym samym okresie spółki zależne poprawiły wyniki w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, między innymi dzięki ożywieniu w branży IT obserwowanemu w administracji samorządowej oraz w sektorze ochrony zdrowia. Zdaniem zarządu, pomimo osiągniętej straty w I półroczu br., wyniki Grupy Atende w całym 2017 r. powinny być dobre ze względu na rosnący wkład osiągających bardzo dobre wyniki spółek zależnych oraz portfel już zdobytych i potencjalnych kontraktów w spółce nadrzędnej, które będą finalizowane w IV kwartale roku" - czytamy w raporcie.

Pierwsze półrocze 2017 r. było okresem, w którym w dalszym ciągu ograniczone były inwestycje informatyczne instytucji centralnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym istotnych dla Grupy Atende spółek sektora energetycznego, podkreśliła spółka.

"W chwili obecnej obserwowane jest ożywienie w tym sektorze, co powinno przełożyć się na zamówienia jeszcze pod koniec bieżącego roku. Zdecydowanie pozytywnym zjawiskiem w I półroczu br. było uruchomienie postępowań przetargowych, których realizacja jest współfinansowana ze środków UE, w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach opieki zdrowotnej, co miało niewielki pozytywny wpływ na wyniki spółek Sputnik Software i Atende Medica w II kwartale bieżącego roku i co będzie miało znaczący pozytywny wpływ na wyniki w kolejnych okresach rozliczeniowych" - czytamy dalej.

Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Jest liderem na rynku systemów gwarantowanego zasilania.

(ISBnews)