Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

i2 Development

Zarząd i2 Development zdecydował, że głównym obszarem działalności spółki będzie rynek polski, a planowane przychody z działalności na rynkach zagranicznych nie przekroczą 10% przychodów realizowanych w kraju, podała spółka.

Rafako

Zarząd Rafako podjął decyzję o redukcji zatrudnienia o maksymalnie 325 pracowników, tj. 18% ogółu zatrudnionych w spółce w drodze zwolnień grupowych, przeprowadzonych z przyczyn niedotyczących pracowników, poinformowała spółka. Rafako spodziewa się, że oszczędności wynikające z realizacji tego etapu zmian w spółce sięgną 25 mln zł rocznie. "Decyzja o uruchomieniu procesu zwolnień grupowych to element kolejnego etapu zmian, których celem jest zbudowanie elastycznej, bardziej efektywnej kosztowo organizacji, dostosowanej do obecnych warunków rynkowych. Proces analityczny prowadzony w ramach kolejnego etapu projektu reorganizacji zakończył się wypracowaniem listy rekomendacji optymalizacyjnych obejmujący, obok obszaru zasobów, także obszar procesów i kosztów stałych. Łączna wartość spodziewanych rocznych oszczędności wynikających z wdrożenia wszystkich rekomendacji ma wynieść, począwszy od drugiego kwartału 2018 roku włącznie, około 25 mln złotych rocznie" - czytamy w komunikacie.

Tauron Polska Energia

Tauron Dystrybucja podpisał trzy umowy w zakresie dofinansowania projektów, obejmujących budowę i modernizację sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz kompleksową modernizację rozdzielni sieciowych. Wartość dotacji to ponad 20 mln zł. "Ponad 20 milionów złotych to wartość dotacji, jaką pozyskał Tauron Dystrybucja na kolejne projekty inwestycyjne i modernizacyjne. Trzy nowe umowy na dofinansowanie zostały podpisane 8 września w Ministerstwie Energii w Warszawie, a zakres dofinansowanych projektów obejmuje budowę i modernizację sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz kompleksową modernizacje rozdzielni sieciowych. Wartość całkowita dofinansowanych projektów zgodnie z zawartymi umowami opiewa na ok. 37 mln złotych, pozyskane kwoty mają więc istotne znaczenie dla finansowania i realizacji inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Zabrze

Oferta Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, spółki zależnej Mostostalu Zabrze, warta 31,9 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w ramach przetargu Gminy Świętochłowice, podała spółka. "Przedmiotem oferty jest realizacja I etapu przebudowy Ośrodka Sportu i Rekreacji 'Skałka' w Świętochłowicach (OSiR Skałka) polegającego na przebudowie stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR Skałka oraz przebudowie i termomodernizacji budynku siedziby OSiR Skałka wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie" - czytamy w komunikacie.

Skarbiec Holding

Rada nadzorcza Skarbiec Holding powołała na stanowiska prezesa Bartosza Józefiaka, na wiceprezesa Ewę Radkowską-Świętoń, zaś na stanowisko członka zarządu Jakuba Kocjana, podał Skarbiec. Bartosz Józefiak został dziś także powołany stanowisko wiceprezesa - I zastępcy prezesa Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wcześniej pełnił w nim funkcję członka zarządu. Pan Bartosz Józefiak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Przed pracą w Skarbiec TFI - w latach 2011-2014 pracował m.in. w grupie kapitałowej Zelmer - pełniąc funkcję dyrektora finansowego oraz będąc jednocześnie w randze członka zarządu odpowiadał m.in. za strategię i operacyjne plany działalności, zarządzanie finansami oraz raportowanie finansowe (GPW) i zarządcze w grupie.

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski podpisał umowę nabycia od KBC Asset Management 100% akcji w KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych poprzez spółkę zależną PKO BP – PKO BP Finat Sp. z o. o., podał bank. Umowa ma charakter warunkowy i jej finalizacja po uzyskaniu odpowiednich zgód od regulatorów planowana jest w pierwszym kwartale 2018 r. Docelowo towarzystwa funduszy inwestycyjnych działające w ramach grupy PKO BP zostaną połączone. "Ogłoszona transakcja ma charakter warunkowy. Do jej finalizacji, planowanej w pierwszym kwartale 2018 roku, konieczne jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i brak sprzeciwu ze strony Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje

MLP Group

MLP Group powiększyło teren parku logistycznego MLP Pruszków II o 5 hektarów, na których docelowo powstanie dodatkowe 25 tys. m2 powierzchni magazynowej, podała spółka. W efekcie powierzchnia całego parku wzrośnie do 285 tys. m2 i będzie to największe centrum logistyczne zlokalizowane w okolicach Warszawy. MLP Group posiada już pozwolenie na budowę, co oznacza że obiekty mogą być gotowe w perspektywie 5-6 miesięcy. W ramach rozbudowy planowane jest również stworzenie drugiego wjazdu na teren tego centrum logistycznego, czytamy w komunikacie.

Echo Investment

Echo Investment odnotowało 124,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 113,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Echo Investment "jest spokojne" o wykonanie rocznego planu na poziomie 1,3 tys. sprzedanych mieszkań i ponad 900 przekazanych, poinformował prezes Nicklas Lindberg.>>>>

Echo Investment najprawdopodobniej będzie chciało wyemitować obligacje w pozostałej wysokości 200 mln zł w ramach przyjętego programu obligacji jeszcze w tym roku, a emisja kolejnej transzy nastąpi wkrótce, poinformował wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd. "Nie mamy jeszcze decyzji, czy będzie to dwa razy po 100 mln zł, czy jeden raz 200 mln zł, o tym zdecyduje sytuacja rynkowa w momencie wyjścia. To z pewnością będzie niedługo" - powiedział Drozd dziennikarzom.

Echo Investment negocjuje obecnie nabycie projektów i gruntów pod inwestycje na łącznie ok. 390 tys. m2 potencjalnej powierzchni w obiektach biurowych, handlowych oraz mieszkaniowych, poinformował prezes Nicklas Lindberg. Od końca I połowy 2016 r. deweloper nabył lub zabezpieczył wstępnymi umowami projekty na łącznie 616 tys. m2 powierzchni najmu lub mieszkań.

Echo Investment widzi bardzo dobrą perspektywę dla II półrocza br. w związku z zaplanowanymi na ten czas działaniami, poinformował wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd. >>>>

Wojas

Wojas odnotował 1,65 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2017 r. wobec 1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Airway Medix

Airway Medix odnotował 0,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 1,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Eurocash

Eurocash przedłużył ze sprzedającymi okres wyłączności na sfinalizowanie transakcji nabycia 100% udziałów spółki prawa cypryjskiego Domelius Limited, a także przejęcia kontroli nad spółkami zależnymi Mila Holding S.A., Mila S.A., Investpol 700 Mila oraz Koja-Mila do 15 września z ustalonego wcześniej terminu 8 września, podała spółka.>>>>

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia w wyniku aktualizacji budżetów długoterminowych kontraktów szacuje, że obniżenie wyniku na kontraktach może zmniejszyć skonsolidowany wynik finansowy za I półrocze br. o ok. 88,1 mln zł. Spółka zdecydowała też o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości ok. 3,4 mln zł, podał Vistal. >>>>

Wielton

Wielton odnotował 28,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 32,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 31,8 mln zł wobec 34,15 mln zł zysku rok wcześniej.>>>>

Baclog Wieltonu wynosi obecnie 9 459 szt. wobec 7 546 szt. zamówionych naczep zanotowanych po I półroczu ubiegłego roku, poinformował prezes Mariusz Golec. >>>>

Sytuacja finansowa Grupy Wielton jest bardzo stabilna, co daje perspektywę na dalsze zagraniczne przejęcia, poinformował prezes Mariusz Golec. >>>>

FO Dębica

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 62,22 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 57,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PKN Orlen

PKN Orlen planuje reaktywację marki CPN i prowadzenie pod historycznym logo stacji na warszawskiej Pradze, wynika z informacji ISBnews.>>>>

PKN Orlen razem z firmą Traficar rozszerza projekt carsharingu, w ramach którego koncern pełni funkcję strategicznego partnera paliwowego, poinformowała spółka. W Krakowie klienci sklepu IKEA mogą już wypożyczać samochody dostawcze Renault Kangoo na minuty, dodano.>>>>

Polimex-Mostostal

Blok nr 11 w należącej do Ene Elektrowni Kozienice osiągnął moc 1 000 MW w sobotę, 9 września, podał należący do konsorcjum wykonawcy Polimex-Mostostal. >>>>

Paged

Mespila BIS podjęła decyzję o podwyższeniu ceny, po której będzie nabywała akcje Pagedu objęte wezwaniem, ogłoszonym 7 lipca br., do 59 zł za walor z 57,63 zł, podał Paged.>>>>

Ursus

Po realizacji w I półroczu przez Ursus nakładów inwestycyjnych rzędu 7,2 mln zł, w II półroczu CAPEX powinien być wyższy, ale realizacja w całym 2017 wyniesie zapewne ok. 60% z zaplanowanych pierwotnie 35 mln zł, poinformowała ISBnews wiceprezes Monika Kośko.>>>>

Vabun

Spółka Vabun, jej pomysłodawcą i współzałożycielem jest były piłkarz Radosław Majdan, jesienią złoży dokumenty na GPW w związku z wprowadzeniem firmy na rynek giełdowy NewConnect, podała spółka. >>>>

Bank Pocztowy chce jeszcze w tym miesiącu wyemitować pierwszą transzę obligacji o wartości 50 mln zł z programu emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 500 mln zł, poinformował ISBnews prezes Sławomir Zawadzki.

Bank Pocztowy

"Lada moment startujemy z emisją obligacji na 50 mln zł. Oferta skierowana jest tylko do klientów instytucjonalnych. Najprawdopodobniej wejdziemy z tymi papierami na Catalyst tak, aby inwestorzy mogli nimi obracać" - powiedział Zawadzki w rozmowie z ISBnews. Prezes dodał, że w tym roku bank otrzyma - zgodnie z planem - kwotę 90 mln zł w ramach dokapitalizowania przez swoich dwóch akcjonariuszy - Pocztę Polską oraz PKO Bank Polski. Na 29 września planowane jest walne zgromadzenie banku, które ma podjąć decyzję w tej sprawie.

Bank Pocztowy wypracował 1,57 mln zł zysku netto w I poł. 2017 roku wobec 9,65 mln zł rok wcześniej. Wysokie odpisy na kredyty - szczególnie gotówkowe - będą ciążyć jeszcze na wynikach II półrocza, ale cały rok bank zakończy zyskiem, poinformował ISBnews prezes Sławomir Zawadzki.>>>>

Open Finance

Open Finance przyłączył się do konsorcjum podmiotów sprzedających akcje LC Corp po 2,05 zł za walor, podała spółka. >>>>

Vindexus

Vindexus odnotował 9,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 7,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>