Zysk operacyjny wyniósł 49,21 mln zł w I poł. 2017 r., zaś w całym 2016 r. było to 123,42 mln zł.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 190,61 mln zł w I poł. 2017 r. W całym 2016 r. wyniosły 486,9 mln zł.

"Przygotowane sprawozdanie pro forma jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez naszych partnerów finansowych, którzy nabywając emitowane przez nas obligacje korporacyjne oraz certyfikaty inwestycyjne tworzonych we współpracy z nami FIZ-ów, partycypują w finansowaniu wzrostu skali naszej działalności. A ta w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku znacznie się poszerzyła. Poprzez nabycie pakietu kontrolnego akcji Awbud S.A., uzupełniliśmy dotychczas wiodącą w naszej aktywności, obecność w sektorze inwestycji mieszkaniowych o projekty z zakresu budownictwa przemysłowego, ekologii i energetyki. Z kolei zakup pakietu akcji Skarbiec Holding to decyzja inwestycyjna otwierająca przed nami zupełnie nowy, z punktu widzenia dotychczasowej aktywności Grupy Murapol, segment działalności" - skomentował prezes Michał Sapota, cytowany w komunikacie.

"Oczywiście, stale rozwijamy naszą podstawową linię biznesową. Tylko w pierwszym półroczu br. zakontraktowaliśmy zakup gruntów o wartości blisko 100 mln zł netto, na których zamierzamy wybudować około 4 tys. lokali czyli 166 tys. mkw. PUM-u" - dodał.

W 2017 r. po raz pierwszy zostały skonsolidowane wyniki Awbudu, który jako generalny wykonawca, pracuje na dużo niższych marżach niż deweloperzy mieszkaniowi, a mimo to marża na sprzedaży wyniosła 35%, operacyjna 26%, a netto 20%. Ponadto grupa przekazała w pierwszym półroczu tylko ok. 700 mieszkań, co stanowi 1/3 planu na ten rok, podano także.

Wymóg sporządzenia sprawozdania finansowego pro forma Grupy Murapol wynika z warunków emisji obligacji serii S, T, U, W, Z, BA Murapol S.A. Przedstawione dane pro forma pokazują sytuację finansową i wyniki grupy kapitałowej Murapol, jakie kształtowałyby się w sytuacji, gdyby spółka dominująca nie spełniała definicji podmiotu inwestycyjnego i konsolidowałaby wszystkie podmioty kontrolowane zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, wyjaśniono.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Murapol zakontraktował sprzedaż 3 042 mieszkań w 2016 roku, co oznacza wzrost o blisko 27% r/r.

(ISBnews)