Już w sobotę podwyżka

W sobotę wchodzą w życie nowe ceny energii dla gospodarstw domowych , które obsługują sprzedawcy z grup PGE, Tauron Polska Energia, Enea i Energa . Natomiast od lutego rosną ceny dla indywidualnych odbiorców będących klientami RWE Polska i Vattenfall Sales Poland. Za jakiś czas otrzymamy więc nowe faktury z wyższymi cenami i większość z nas zupełnie nie będzie wiedziała za co i ile płaci.

Problemy rodzi nie tylko to, że tych składników cenowych jest wiele, ale i to , że na fakturach mają często inne nazwy niż faktycznie występujące w cennikach. Sprzedawcy idą na skróty, bo niektóre tytuły płatności są tak długie, że się nie mieszczą na fakturach . Te zaś czytać warto, bo dopóki nie nauczymy się ich interpretować, to w zasadzie nie mamy szans w dyskusjach z energetykami o wysokości rachunków.

Co jest na fakturze

Stopień skomplikowania rachunków za energię elektryczną jest ponadprzeciętny, a można go chyba porównać tylko z galimatiasem jaki widać na rachunkach za gaz ziemny. Warto się zapoznać się dokładnie z rachunkami, bo inaczej nie sposób dyskutować z energetykami.

Warto wiedzieć, że opłata za pobrany prąd stanowi tylko jeden z sześciu elementów zapłaty za energię. Lwią cześć naszego rachunku stanowią opłaty: przesyłowa stała i zmienna, przejściowa, jakościowa oraz abonamentowa.

Rozbieramy rachuneczek...

1. Energia elektryczna ( opłata za energię elektryczną czynną ) – to cena za wykorzystaną energię obliczana jako iloczyn zużytej rzeczywiście lub zgodnej z prognozami energii i ceny 1 Kwh energii.

2. Opłata przesyłowa stała ( opłata dystrybucyjna stała ) - zawiera koszty stałe związane z funkcjonowaniem sieci, jest niezależna od ilości pobranej energii; zawiera m.in. . koszty utrzymania sieci, remonty, płace załogi, podatki.

3. Opłata przesyłowa zmienna (opłata dystrybucyjna zmienna) – zawiera koszty zmienne związane z funkcjonowaniem sieci, jest zależna od ilości pobranej energii, są to m.in. koszty strat , które dystrybutorzy ponoszą podczas przesyłania energii.

4. Opłata przejściowa - wprowadzona ustawą z dn. 29.06.2007 r o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, w gruncie rzeczy to rekompensata dla producentów za rozwiązanie w/w umów. Stawki opłaty przejściowej dla gospodarstw domowych kalkulowane są w zależności od rocznego zużycia energii, wprowadza je regulator.

5. Opłata jakościowa - jest opłatą zmienną i pokrywa koszty utrzymania równowagi systemu elektroenergetycznego.

6. Opłata abonamentowa – pokrywa koszty obsługi klienta, czyli. np. koszty wystawienia rachunku i jego dostarczenia, systemu komputerowego do obsługi klienta, odczyty i kontrole licznika itp. Ta opłata jest związana z dystrybucją energii.

No i jeszcze niespodzianka...

Opłata przesyłowa stałą, przesyłowa zmienna, opłata abonamentowa oraz opłata przejściowa i jakościowa są opłatami zawartymi w taryfie dystrybutora i są zatwierdzane przez Prezesa URE dla wszystkich grup taryfowych, w tym dla gospodarstw domowych. Ceny energii dla gospodarstw domowych też zatwierdza Prezes URE, ale tak jak w przypadku wcześniej wymienionych opłat robi to na wniosek dystrybutorów, tak ceny prądu zatwierdza na wniosek sprzedawców energii. Nie zawsze jednak firmy godzą się na ceny sugerowane przez regulatora. Na razie nie godzą się na nie RWE Polska i Vattenfall Sales Poland i od lutego wprowadzają własne cenniki. W efekcie na fakturach może się jeszcze pojawić druga opłata abonamentowa, związana z obsługą klientów przez sprzedawcę energii. Dwuskładnikową strukturę opłat za energię – cena 1 Kwh i opłata handlowa, czy abonamentowa stosuje już jednak tylko RWE Polska.

Przeciętne miesięczne wydatki na prąd gospodarstw domowych w Polsce / DGP